Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Mobil Aplikasyon

Epilepsiyi Öngörebilen Giyilebilir Teknoloji Ürünü

09 June 2014 16:11 |

ABD’de, 2,2 milyon epilepsi hastasının sadece %60’ına uygun bir tedavi yöntemi sağlanmaktadır ve bu oran, Avrupa’da, 6 milyon hasta için %50’lik bir orana tekabül etmektedir. Tedavinin bu denli yetersiz kalması epilepsi hastalığının tanı aşamasındaki veri eksikliği probleminden kaynaklanmaktadır. Tanı için … Read More