Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

mobile apps

Sigortacılıkta Dijital Devrim

15 May 2015 11:28 |

Dijital devrim olarak adlandırabileceğimiz, son yirmi yılda teknolojide yaşanan gelişmeler herkesin hayatını büyük ölçüde kolaylaştırdı. Bu gelişmeler, beraberinde sektörlerin sistemlerini kökten değiştirmesi zorunluluğunu da getirdi. Bu da; şirketlerin üzerinde pazarda tutunabilmek adına stratejilerini değiştirmeleri konusunda büyük bir baskı oluşturdu. Sigorta … Read More

Hekim-Hasta İlişkisinde Elektronik Çağ

04 May 2015 16:23 |

Hekim-hasta ilişkisi her zaman üzerinde önemle durulan konulardan birisi olmuştur. Hasta ile hekim arasındaki iletişimin sağlamlığı; en çok da güven duygusuyla ilişkilidir. Hekimin; hastasına doğru bilgi aktarması ve onu tedavi süreciyle ilgili  bilgilendirmesi, bu güvenin oluşması için oldukça önemlidir. Günümüzde … Read More