Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Mobil Sağlık Hizmetleri Gelecekte Maliyetleri Oldukça Düşürebilir

Mobil Sağlık Hizmetleri Gelecekte Maliyetleri Oldukça Düşürebilir
Buğrahan Ceylan

Sağlık hizmetlerinin mobil cihazlar sayesinde hastalara ulaştırılması olarak tanımlanabilen mobil sağlığın, 2017 yılına kadar Avrupa’da yapılan sağlık harcamalarını ciddi oranda azaltacağı ön görülmektedir. Mobil sağlık hizmetlerinin şimdiye kadar Avrupa’da %18’lik bir tasarruf sağladığı bilinmektedir. Sağlık uzmanlarının, hastalarla uzaktan erişimine de olanak sağlayan mobil teknoloji, ayrıca kronik rahatsızlıklara sahip hastaların tedavi yollarında da yaklaşık %30’a varan maliyet tasarrufu sağlamıştır.

Mobil sağlık teknolojisi hastaların çeşitli platformlar aracılığıyla bir araya gelerek oluşturdukları bilgi, hasta toplulukları, klinik bilgilere erişim, hayati fonksiyonların anlık olarak takip edilebilmesi gibi olanaklar sağlamaktadır.

 

Mobil sağlık hizmetleri, kronik rahatsızlıkları olan hastaların (dünyada bu rakam yaklaşık 9 buçuk milyondur) hayat standartlarının yükselmesine ve rutin kontrollerin, bir sağlık uzmanına gitmeye gerek kalmadan uzaktan yapılmasına da imkan vermektedir. Mobil sağlık hizmetlerinin günden güne büyümesi, dünyada pek çok kişinin kronik rahatsızlığa sahip olmasına, yüksek maliyetli sağlık hizmetlerine ve yaşlanan nüfusa bağlı olmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hastaların sağlık hizmetlerine çok daha az maliyetle ulaşabilmesi, yalnızca hastalar için değil aynı zamanda sağlık sektörü ve sağlık uzmanları içinde pek çok avantaj sağlamaktadır. Rutin kontroller için harcanan sürenin aza indirgenmesi sayesinde hem doktorların verdiği hizmet kalitesi artmaktadır hem de düşen maliyetler sebebiyle ülke ekonomilerinde büyük katkılar oluşmaktadır.

Mobil sağlık hizmetleri ve teknolojilerin gözle görülür çok büyük avantajları olmakla birlikte, en gelişmiş ülkelerde dahi bu teknoloji ve hizmetlere ulaşmakta bazı problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu problem ve bariyerlerden bazıları, henüz bu hizmetlerle alakalı tam bir düzenleyici yasa olmaması, yapısal ve teknolojik alt yapının yeterli seviyede olmaması örnek gösterilebilir. Bu engeller kaldırılmadığı müddetçe, mobil teknoloji cihazları ve sağladıkları hizmetlerin 2017 yılına kadar, potansiyellerinin yalnızca %10’u kadar hizmet verebilecekleri söylenmektedir.

Yapılan öneriler de özellikle Avrupa ülkeleri için, mobil sağlık yatırımlarının daha da artırılması yönündedir. Bu konu ile ilgili, mobil sağlık hizmetlerinin önünü açacak yasal düzenlemelerin ve teşviklerin yapılması ve ayrıca geliştiricilerin teşvik edilmesi de bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu’nun şu an mobil sağlık hizmetlerine ayırdığı bütçe 100 milyon Euro’dur.

Sizce mobil sağlık hizmetlerinin gelişmesi için Türkiye’de neler yapılmalıdır? Mobil hizmetlerin hastaların yaşam kalitesine etki edeceğini düşünüyor musunuz?

 

 

 

Submit a Comment