Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Doktorlar Sosyal Medyada Neler Paylaşmamalı?

Doktorlar Sosyal Medyada Neler Paylaşmamalı?
Ece Balkan

Her geçen gün sosyal medyanın sağlık sektörü üzerindeki etkinliğinin artması, sosyal medyayı aktif olarak kullanan doktorların sayısını da hızla arttırmaktadır. Sosyal medya herkesin özgürce düşüncelerini, hissettiklerini yazabildiği ve paylaşabildiği bir mecra olmasına rağmen; doktorlar için bu durum biraz daha farklı bir boyuttadır. Doktorlar sosyal medya aracılığı ile kendi itibarlarını ve adlarını duyurabiliyor, sağlık sektörüne güncel gelişmeleri takip edebiliyor, hastalarına ulaşıp onlarla iletişime geçebiliyor. Fakat bunların yanı sıra, doktorların sosyal medya ile ilgili devam eden bazı endişeleri de var.

Doktorların sosyal medya ile ilgili endişelerini ortaya çıkaran MedData’nın yaptığı son araştırmaya göre:

sosyal medya gizlilik

–       Doktorların %52’sinin hasta gizliliği ile ilgili endişeleri var.

–       Doktorların %51’i sosyal medyaya vakit ayıramamakta.

–       Doktorların %42’sinin hastaya duyulan sorumluluk ile ilgili endişeleri var.

–       Doktorların %40’ı, sosyal medyanın uzmanlıklarına büyük bir değer sağlamadıklarını savunmakta.

–       Doktorların %23’ü ise sosyal medya ağlarına aşina olmadıklarını ifade etmekte.

Bu ve buna benzer araştırmalar, doktorların sosyal medyayı kullanırken neleri yapmamaları gerektiğine dair bizlere bazı önemli bilgiler vermektedir. Doktorların sosyal medyada neler yapmaması ve/ya paylaşmaması gerektiğine dair bilgileri aşağıda maddeler halinde bulabilirsiniz.

  • Hastalar ile uygunsuz bir şekilde iletişim kurma
  • Mesleki kimliklerini yanlış temsil etme
  • Hasta bilgilerini ihlal etme:

–       Ad,

–       Yaşadığı şehir,

–       Doğum/ölüm tarihi,

–       Telefon numarası,

–       Faks numarası,

–       E-posta adresi,

–       Vatandaşlık numarası,

–       Sosyal güvenlik numarası,

–       Hasta tıbbi geçmişine dair bilgiler,

–       Banka hesap numarası,

–       URL adresi,

–       Biyometrik bilgiler (parmak izi, ses kaydı vb.),

–       IP bilgileri,

–       Hastanın şahsi fotoğrafı,

–       Ehliyet, plaka bilgileri vb. kişiye ait diğer özel ve gizli bilgiler

  • Hasta ile kötüleyici/aşağılayıcı bir üslup ile konuşma
  • Kışkırtıcı veya ayrımcı söz veya hareketlerde bulunma ve paylaşma

Ayrıca doktorlar, sosyal medya üzerinden her hastaya uygun olacağı düşünülebilecek tedavi yöntemleri önermemeye dikkat göstermeli ve ilaç ismi belirtmemelidir.

Submit a Comment