Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Öncü Yatırımcılar Dijital Sağlık Trendlerini Belirliyor

Öncü Yatırımcılar Dijital Sağlık Trendlerini Belirliyor
Seçil Uygungil

İlaç sektörü son yıllarda etkinliğini koruyabilmek için çağa ayak uydurmaktadır. Herkese uyan ilaçların yerini hızla kişiye özel ilaçlar almakta ve ilaç kullanımı geçtiğimiz yıllara göre gittikçe azalmaktadır. İlaç sektörü, sağlık hizmetlerindeki gelişmelere ayak uydurabilmek için herkese uygun tek tip ilaçları sağlık yönetimi sağlayan ilaçlara dönüştürmek zorunda. Ayrıca bu zorunlu değişim, ilaç sektörünü diğer sağlık sektörleriyle iletişim halinde olan, daha etkili, güvenli ve daha ucuz bir alan olmasını gerektiriyor.

Günümüzde diğer sağlık sektörleriyle iletişim genellikle dijital teknolojiler aracılığıyla sağlanır. İlaç sektörü elektronik sağlık kayıtları, uzaktan görüntülenme sistemi, tele tıp ve sosyal medya gibi araçlarla diğer sektörlerle iletişim halinde olmayı başarmıştır.  Bu araçlar yaygınlaştıkça hizmet artarken maliyet düşmektedir. Dijital ürünlerin sağlık hizmetlerinde başarılı olması yetenekleri ve yatırımları sektöre çekmektedir. Mercom Capital şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre,  dijital sağlık sektörüne yapılan toplam yatırımın 2013 yılı sonunda iki milyar doları aşması bekleniyor.

İlaç sektörüne ve hastanelere dijital sağlık teknolojilerini getiren şirketler, sağlık sektörüne yön verenlerin başında gelmeyi başardı. Dijital sağlık teknolojileri, sağlık sektöründe henüz uygulanmaya başlanmışken bu şirketlerin başı çekmesini sağlayan özellikler nedir?

Her ne kadar sağlık sektöründe farklı alanlara hitap etseler de bazı ortak özellikleri dijital teknolojilerde zirveye oturmalarını sağladı diyebiliriz. Bunlar:

Bulut bilişimden yararlanmaları: Bilişim araçları arasında yapılabilen bilgi paylaşımı günümüze sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Her ne kadar hasta mahremiyeti açısından tartışmalı olsa da çoğu bilimsel çalışma ve hasta değerlendirmesi için bulut bilişim doktorların yardımına koşuyor.

Çoğu şirket, ürünlerinde mobil teknolojileri kullanıyor:  Akıllı telefonlara ve laptoplara yüklenebilen sağlık uygulamaları telefonlarımızı birer tıbbi cihaza dönüştürmüş durumda. İlaç saatini hatırlatan uygulamalar da dâhil kişisel sağlık programları, sağlığımız hakkında daha bilinçli davranmamızı sağlıyor.

Sosyal medya unsurlarının dijital ürünlere eklenmesi:  Her ne kadar sağlık sektörüne hizmet amacıyla kurulmasalar da, Facebook ve Twitter’ın hasta odaklı veri depolamada sağlık sektörünün önemli kaynakları arasında olduğu yadsınamaz bir gerçek.

 

Submit a Comment