Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Çevrimiçi Hasta Toplulukları Gerçek Hayat Destek Gruplarından Daha Etkili

Çevrimiçi Hasta Toplulukları Gerçek Hayat Destek Gruplarından Daha Etkili
Seçil Uygungil

Günlük yaşantımızda yüzleştiğimiz zor durumlarla baş edebilmek için bazen sevdiklerimize ihtiyaç duyarız. Ancak konu hastalıklara geldiğinde ailenizin ve arkadaşlarınızın desteği yetersiz kalabilir. Sizlerle aynı durumu yaşayan insanlarla görüşmek isteyebilirsiniz. Hastanın katılabileceği destek grupları hastanın rahatsızlıkla, kaygıyla, depresyonla ve rahatsızlığın yaratmış olduğu toplumdan soyutlanma hissiyle baş etme açısından birçok olumlu getirisi vardır. Son yıllarda sosyal medya, sağlık hizmetlerinin bu alanını da etkilemeyi başarmıştır.

Sosyal medyanın da desteğiyle ön plana çıkan çevrimiçi hasta toplulukları hastaların sanal ortamda birbirleriyle ve uzman kişilerle uzaktan ilişki kurmasına yardımcı oluyor. Bu topluluklardan bazıları herkesin katılımına açıkken bazıları ise daha özel ve grup üyeleri dışındakilere kapalıdır.

Çevrimiçi hasta topluluklarının ortaya çıkması destek gruplarına bir engel teşkil etmemiştir. Destek grupları hala tutulan terapi yöntemlerinden biridir ancak çevrimiçi hasta toplulukları bazı açılardan destek gruplara fark atmış durumdadır. Bunlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz:

1.       Çevrimiçi hasta gruplarında ulaşım sıkıntısı söz konusu değil

Çoğu destek grubundaki hastalar, terapi mekanlarına çeşitli sebeplerden dolayı zamanında ulaşamıyor. Bunların başında istenilen her yerde destek grubunun bulunmamasını,  terapi saatlerinin hastanın günlük işleriyle çakışmasını ve bazı hastalıkların yolculuğu kısıtlamasını sıralayabiliriz. Örneğin bazı kalp hastalarının ve bazı kanser hastalarının sağlık durumu yolculuklardan olumsuz etkilenebilir ve bu yüzden yolculuk yapmalarına izin verilmeyebilir.

Bunların aksine, çevrimiçi hasta toplulukları hem hastalara hem de terapiden sorumlu tıbbi görevliye ulaşımın gerekli olmaması açısından büyük kolaylık sağlar. Bazı çevrimiçi terapiler gerçek zamanlı yapılabilirken bir kısmı da hastanın istediğine bağlı olarak ayarlanabilir.

2.       Çevrimiçi hasta grupları toplumsal istatistiklerle örtüşüyor

Çevrimiçi hasta grupları, destek gruplarının aksine farklı bölgelerden farklı sosyoekonomik ve kültürel altyapısı olan hastaları tek bir çatı altında topladığı için elde edilen hasta verileri toplumdaki hastaların genelini yansıtıyor diyebiliriz. Almanların yaptığı bir araştırmaya göre skolyozlu hastaların oluşturduğu çevrimiçi gruptan elde edilen istatistikler toplumun genelindeki skolyozlu hastalardan elde edilen verilerle oldukça uyuşmaktadır. Benzer bir şekilde, Patientslikeme’de fibrimiyolji sendromlu hasta grubundan alınan verilerle de aynı sonuca ulaşılmıştır.

3.       Çevrimiçi hasta grupları Doktorlar İçin Daha Cazip Geliyor

 Doktorlar genellikle destek gruplarına yardım etmede gönülsüz davranıyorlar. Bunun sebepleri arasında kısıtlı zamanları olmasını, daha çok kendi hastalarıyla ilgilenmek istediklerini ve belki de toplum içinde iyi birer sözcü olmamalarını gösterebiliriz. Ancak çevrimiçi hasta gruplarının yaygınlaşmasıyla birlikte doktorların sosyal medyada daha aktif bir rol oynamaya başladığını görüyoruz. Doktorlar yalnızca Twitter ve Facebook üzerinden değil , çevrim içi hasta gruplarında da hastalarla yazılı iletişime geçebiliyorlar. Dilerlerse bunu anonim olarak devam ettirebiliyorlar ve bu da onların hastaları yönlendirmede daha rahat davranmalarını sağlıyor.

 4.       Hastabakıcıları da çevrimiçi hasta topluluklarına yardım edebiliyor

Hasta sevdiklerine bakıcılık yapan hasta bakıcılar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, katılımcı hasta bakıcıların %34’ü bir başkasının sağlık problemiyle ilgili yorumlarını ve deneyimlerini okudu ve benzer probleme sahip kişileri bularak yardımcı oldu. Sağlık sektöründe hastabakıcıları genellikle ikinci plana atılıyor ancak hasta bakıcılarının da psikolojik desteğe ihtiyacı olabilir ve bu açıdan çevrimiçi hasta toplulukları onları desteklemektedir.

5.       Çevrimiçi hasta topluluklardan üçüncü şahıslar da yararlanabilir

Bir ilaç ya da tıbbi cihaz şirketinizin olduğunu düşünün.  Çevrimiçi hasta toplulukları, ürününüzü piyasaya sürdükten sonra geribildirimini en rahat alabileceğiniz sosyal ağlardan belki de en önemlisi.  Stratejinizi çevrimiçi hasta topluluklarının isteklerine ve yorumlarına göre belirlemek tüketici ödülüne layık görülmenizi sağlayabilir.

 

 

Submit a Comment