Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sağlıkta Sosyal Medyanın Gücü

Sağlıkta Sosyal Medyanın Gücü
Buğrahan Ceylan

Sosyal medya doğru kullanıldığı zaman, sağlık hizmetleri sağlayıcıları için oldukça güçlü ve etkili bir araç olabileceği gibi, yanlış kullanımda kişi ve kurumlara büyük zararlar da verebilmektedir. HP Sosyal Medya Çözümleri’nin yaptığı bir araştırmaya göre, hatalı ve yanlış kullanım sonucu oluşan algılar, sosyal medyada oldukça yüksek bir hızla yayılabilmektedir. Bu yüzden her sağlık kurumunun ve hatta kişisel amaçlarla sosyal medyayı kullanan sağlık uzmanlarının, kriz anında ortaya çıkabilecek problemleri önleyici bir strateji uygulamaları şarttır.

Bu tip bazı problemler haricinde sosyal medya, salgın hastalıkların tahmin edilmesini kolaylaştırabileceği gibi, ulaşılması daha zor olan belli hedef kitlelere de hitap edebilmeyi ve bilgilendirebilmeyi kolaylaştırabilmektedir. Hastalar açısından bakıldığında ise, aynı rahatsızlığa sahip diğer hastalarla iletişim kurabilmek ve hatta dijital dünyada bir araya gelerek destek grupları oluşturabilmek oldukça kolaylaşmıştır.

Yayınlanan araştırmanın iddialarından bir tanesi de hasta ve doktor ilişkisi üzerinedir. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasından önce, sağlık uzmanları hastaların karar verme sürecindeki tek etkin kişi olabilmekteydi. Fakat yeni medyanın sunduğu kolaylıklar ve fırsatlar bu durumu da değiştirmiştir. Hasta artık tedavi yöntemiyle ilgili karar verme sürecindeyken, doktoruyla beraber pek çok farklı etkeni de hesaba katmaktadır. Sosyal medya üzerindeki hasta grupları paltformları ve pek çok tedavi ve ilaç hakkındaki güncel bilgileri sunan mobil uygulamalar sayesinde, hasta bu çözümleri uygulamada kendi kararlarını vereibilmektedir.

Sosyal medyanın hastalar üzerinde bu şekilde bir etkisinin olması ise, sağlık hizmetlerinin bu alan üzerinde yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Hastanın farklı kaynaklar üzerinde doğru bilgiyi edinebilmesi için, pek çok sağlık hizmeti sağlayıcısı sosyal medyayı gözlemlemekte, bilgiler sunmakta ve hedef kitlenin yapısı ile dinamiği analiz edilerek stratejiler oluşturulmaktadır. Bu stratejilerin oluşturulmasındaki gereklilik ise, yine bir başka raporun konusu olmuştur. Bu raporda edinilen bilgilere göre; sosyal medya üzerinde uzun süre vakit geçiren ve aktif olan hastalar, sağlık kurumlarından da daha “hasta odaklı” bir sağlık hizmeti beklemektedirler.

Submit a Comment