Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sosyal Medya Kısıtlamalarına Rağmen, İlaç Firmalarının Aktiviteleri

Sosyal Medya Kısıtlamalarına Rağmen, İlaç Firmalarının Aktiviteleri
Ceren Gülpınar

Bilmeyenler için ilaç dünyası, düzenlemelerle birlikte korku, endişe, sinirlilik ve keyifsizliğin de var olduğu bir dünyadır. Günümüzde firmalar, satışla ilgili mesajları iletmeye devam edebilmek için yeterince güvene sahipler. Ancak, Twitter üzerinden gelen soruları yanıtlamak ya da Facebook üzerinden ürün fotoğrafları paylaşmak konusunda çoğu zaman tereddüt etmektedirler. Kantar Media ve Manhattan Research‘ten elde edilen verilere göre, firmaların gelecekteki davranışlarının nasıl olacağı ile ilgili manzaralar şimdiden tahmin edilebiliyor. Yetişkinlerin yaklaşık %45’i, geçtiğimiz yıl sağlık ile ilgili amaçlar için sosyal medyayı kullansa da, birçok ilaç firması, aslında çok cazip olan sosyal medyayı görmezden geliyor.

Araştırmayla birlikte yapılan açıklamalara göre, 2012 yılıyla karşılaştırıldığında ABD’de firmalara uygulanan vergilerin çoğu, şu an kesintiye uğramış durumda. Bunun yanında, ankete katılan ilaç firması ise sosyal medyaya ilişkin daha fazla plan yapmayı hedefliyor. Ancak, firmaların ne zaman ne yapacağı henüz belirlenemese de, “Sosyal medya, ilaç firmaları için iki yönlü iletişimi sağlayabilir mi?” sorusuna cevap arayarak işe başlayacakları tahmin ediliyor.

güvenlik duvarı

Doğru Sonuçlar Elde Etmek İçin Sağlık Tüketicilerinin İstekleri Dikkate Alınmalıdır:

1- Kendi platformunda zamanında etkileşim

2- Şeffaflık ve dürüstlük

3- İyi ve güçlü bir içerik

Hangi bağımsız kanaldan (çevrimiçi ya da çevrimdışı) olursa olsun, sosyal medya, sağlık tüketicilerine istediklerini kendi doğal ortamlarında verebilecek en etkin alandır.

Yaptığınız Sosyal Medya Yatırımlarının Firmanıza Getirisi:

Kurallar açık ve net olmasına rağmen, firmalar için istenen yükümlülükler, ticari sözleşmelerin sağlanması için birincil engel değildir. Belirtilen yükümlülüklerle birlikte ilaç firmalarının, “Nasılız?, Nasıl olmalıyız?” gibi kendilerine sorması gereken sorular da vardır. Sosyal yükümlülük modeline yönelik yapılan tüm çalışmaları, sosyal medyaya yapılan yatırımların geri dönüşü olarak görmemek gerekir. Yapılan her bir çalışma ki bu çalışmalar bir pazarlamacının istediği gibi basit ya da kompleks olabilir, direkt olarak yatırımla ilgili değil; ancak, yatırımı tanımlayan ölçütlerle ilgilidir.

Sosyal medya ağları, hızlı değişen teknoloji sektöründeki alanlardan biridir. Facebook ve Twitter gibi endüstri devleri istenen yükümlülükler doğrultusunda düzenlerini, özelliklerini ve kullanıcı arayüzlerini sürekli olarak günceller. Sosyal medyadaki pazarlama analizlerini gözden geçirmek, fırsatları aramak ve açılan ek sitelerin gerektirdiği yatırımlardan kaçınmak için güncelleme çok önemlidir.

Sosyal Medyayı Tanımlayan Bazı Ölçümler:

1- Sosyal medya kanallarında üretilen etkileşimlerin sayısı

2- Sosyal medya trafiği

3- Sosyal medya dönüşüm oranı

Sosyal Yükümlülüklerin Ekstra Kazançları:

Firmaların, online yükümlülükleri dikkate alarak uygunluk ve otorite adına yapacakları pek çok şey bulunmaktadır. Doğru kullanımla firmalara etkili sonuçlar sunan sosyal medyanın diğer faydalarından biri de, sosyal medyada araştırma yapma imkanının sunulmasıdır. Bunun da ötesinde arama motorları, arama sonuçlarının içine sosyal içerikleri de dahil etmeye başlamıştır. Sosyal medya içeriklerinin, arama motoru iyileştirmelerinde nasıl roller aldığını inceleyerek ilaç pazarlama stratejilerini belirlemek firmaların sahip olacağı en önemli kazançlardan biridir.

Firma ve ürünlere yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal medya araştırmalarında, sosyal bağlantılara sahip olan içerikler öncelikli olarak sunulur. Sunulan herhangi bir sosyal bağlantı, Facebook, Twitter ya da diğer sosyal medya ağları üzerinden sizle iletişimde olan bir veri anlamına gelebilir.

Alternatif olarak, sosyal medya araştırmalarında, sosyal medya uzmanları tarafından paylaşılan bazı formların içeriğine öncelik verilmektedir. İçerik paylaşan uzmanlar doğrudan sizle bağlantılı olmasa bile.

Sonucun Düşünülmesi:

İlaç firmaları, her ürün ve kampanyanın duyurulması için para ve kaynak yatırımı yapmaktadır. Sosyal yükümlülüklerde başarı elde edebilmek için, ilaç firmalarının verdikleri mesajlardan çok, müşteri taleplerine odaklanmaları gerekmektedir. Bu iç eğitim, toplumsal kültürün gelişimi için önemli aşamaların ayağı olacaktır. Tüm firmalar tarafından uygulanabilmesi kolay olmasa da, pek çok firma tarafından basite indirgenebilmesi muhtemeldir. Bu yüzden, sorunlar yerine kazançları düşünmek gelişmelerin sağlanabilmesi için çok daha faydalı olabilir.

Submit a Comment