Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Çevrimiçi Psikoterapiler Yüz Yüze Terapiler Kadar Etkili

Çevrimiçi Psikoterapiler Yüz Yüze Terapiler Kadar Etkili
Seçil Uygungil

Zürih Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre çevrimiçi psikoterapiler hasta üzerinde yüz yüze terapiler kadar etkili. Araştırma orta dereceli 62 depresyon hastası üzerinde yapıldı.  Hastalardan bir kısmı hem sözlü hem de yazılı bilişsel davranış terapisine giderken diğerleri de önceden belirlenen yazılı terapiyi çevrimiçi ortamda yaptılar.

Terapiden sonra her iki grupta da depresyon seviyesinde düşüş gözlemlendi. Sonuçlar birbirine yakındı; çevrimiçi terapi grubunun %53’ü, yüz yüze terapi grubununsa %50’si depresyonu atlatmıştı. Çevrimiçi terapinin etkinliği tedaviden 3 ay sonrasında bile devam etti.  Üniversitenin 3 ay sonrasında yapmış olduğu gözlemde çevrimiçi terapi grubunun %57’si tamamen depresyonu atlatmışken, yüz yüze terapi grubunda bu oran %42’idi.

Her iki grupta hastaların neredeyse tümünün almış oldukları tedaviden memnun kaldıkları kaydedildi. Üç ay sonrasında, çevrimiçi terapi grubunun %96’sı terapistleriyle ‘’birebir’’ olarak bağlantıda olduğu belirtilirken, yüz yüze grupta bu oran %90’idi.

Submit a Comment