Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Dijital Pazarlama için 4 Taktik

Dijital Pazarlama için 4 Taktik
Yasemin Şahan

Birçok doktor, mesleki bilgi, birikim ve çalışmalarını dijital platformlarda duyurmak istiyor ancak bu mecralarda tanıtım yapmak için nasıl bir yol izleyecekleri konusunda fikir sahibi değiller. Bir kısmı ise, dijital pazarlama dünyasına girmede tereddüt etmektedir. Bu durum, ya doktorların zaten aktif bir sosyal medya kullanıcısı olmayışından ya da sosyal medyanın profesyonel bağlamda sağlayabileceği faydayla ilgili eksik bilgiden kaynaklanmaktadır.

Etkili dijital pazarlama konusunda doktorlara yardım etmek ve dijital mecralarda profesyonel çalışmalarının tanıtımını yapmak için yardımcı olmayı amaçlayan 4 taktik:

1. Araştırma ve Öğrenim

Öncelikle, bir doktor herhangi bir sosyal ağ kullanıcısı değil ise doğal olarak Facebook, Twitter gibi mecralarda nasıl dijital pazarlama yapılabileceği konusunda fikir sahibi olmayacaktır. Bazen sosyal medyada insanların nasıl etkileşimli iletişim kurduklarını göstermek bile ikna edici olabilmektedir. Doktorların, sosyal medya yönetimi konusunda eğitim alması, onların kullanacakları sosyal ağ sayesinde mesleki açıdan ne derece fayda sağlayacaklarını görmelerine yardımcı olacaktır.

Doktor adaylarının dijital pazarlama konusunda eğitim alması, internet kullanıcılarının hassas konu olarak nitelendirilen hastalıklarla ilgili araştırmaları genellikle internet üzerinden yaptıklarını görmelerini sağlamaktadır.  Bu bağlamda hedef kitle analizi yapılabilir.

2. Başarı Hikâyelerini Referans Alma

Bazı doktorlar, yaptığı çalışmaları dijital platformlarda iyi yansıtamayacağı hususunda tereddüt eder ya da sosyal medyada kullanılan tekniklerin profesyonel bağlamda bütünlük sağlayamadığı düşünürler. Bu durumda şüphelerin kaynağı akılcı bir şekilde listelenmeli ve aynı yoldan geçen fakat dijital pazarlama teknikleri sayesinde başarı yakalamış örnekler sunulabilir.

3. Pazarlama Süreçlerini Belirleme

Sıkça kullanılan etkili pazarlama teknikleri, resmi internet sitesine blog eklenerek iletişimi interaktif hale getirilmesi şeklinde kullanılabilir. Ancak, bu konudaki en büyük çekince, doktorların zamanlarının büyük bir kısmını burada harcayacaklarını düşünmeleridir. Bu bağlamda, iyi uygulanan pazarlama teknikleri zaman yönetimi konusunda da profesyonel başarı sağlayacaktır zira dış kaynak kullanımı gibi yöntemler stratejik içerik oluşturulmasını sağlayacaktır.

4. Raporlama Yapma

Dijital pazarlamanın en ikna edici yanı niceliksel sonuçlar temin edebilmesidir. Dijital platformlar, geleneksel mecralara göre daha avantajlıdır zira yapılan çalışmaların takip ve analizi konusunda çok daha ölçümlenebilir ve somut sonuçlar elde edilmektedir. Bu bağlamda, dijital pazarlama konusunda şüpheli yaklaşan doktorlar için ideal olanı, küçük sosyal medya kampanyaları sonrası elde elden geri dönüşler ve somut veriler doğrultusunda kampanyaların kapsamlarının büyütülmesi olabilir. Böylece, sosyal medyayı aktif olarak kullanmayan ve dijital pazarlama hakkında fikir sahibi olmayan doktorlar, bu mecralara daha ılımlı yaklaşabilirler.

Sosyal medya yönetimi sürecinde, elde edilen nicel sonuçların doktorlara gösterilmesi başarı duygusunu perçinleyecektir zira bilinirliğin ve imajın pozitif artışı doğru pazarlama teknikleri ile mümkündür.

Submit a Comment