Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Fütüristler 2025 Yılı İçin Dijital Sağlığa Ağırlıklarını Koydular

Fütüristler 2025 Yılı İçin Dijital Sağlığa Ağırlıklarını Koydular
Ceren Gülpınar

Gelişen teknolojiyle birlikte, dijital dönüşümün etkisi hızla yükselişe geçti. İnternet dünyasının geleceğini, değişimin ilk önce görüldüğü sağlık sektöründen yola çıkarak yorumlayan fütüristler, kolaylıklarla birlikte, bazı zorlukların da dönüşümle birlikte geleceğine işaret etti.

Pew Research ve ortağı Elon Üniversitesi internetin geleceğini belirlemek için 12.000 üye ve konuşmacıyı bir araya getirdi. 2500’den fazla katılımcı, anketin en azından bir kısmına yanıt verebildi. Elde edilen verilerin büyük bir bölümü “Daha Umut Verici Tezler” arasında yer aldı. Ayrıca, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir cihazların, kişisel sağlıkla ilgili görüntüleme yapabilmeleri ve günlük yaşamla ilgili hızlı geribildirimler verebilmeleri için, teknolojiye uyarlanmalarıyla ilgili konulara yer verildi.

Yapılan fütürist yorumlarına göre, internetin en önemli etkileri, tıp ve halk sağlığı da dahil olmak üzere, yaşam bilimleri alanında gerçekleşecek. Bilgisayar ve iletişim yalnızca internetle birlikte değil; aynı zamanda araştırma bulguları ve gün gün sağlık hizmeti ile gelen gelişmelerle de dönüşüm içine girecek.

Yalnızca kişiselleştirmenin getirdiği kazançları değil, tıbbi tedavi, giyilebilir cihazlar, hastalıklara önceden teşhis imkanı sağlayan tanı detektörleri ile yaşam tarzını değiştiren ev ve iş yeri sensörlerinin de faydalarını göreceğiz.

Kelimenin tam anlamıyla, günden güne ilaçlarımızı ve yaşam tarzlarımızı doğru bir şekilde yönetebileceğiz ve bu sayede yaşamdan maksimum verimi elde edebileceğiz.

Dijitale dönüşümde, en büyük etki tıp alanında görülecek. Giyilebilir teknolojiler ve teletıbbın bu gelişimde büyük katkısı olacak. Ayrıca, daha fazla gelişim için yeni cihazlar da sağlık teknolojisine dahil edilecek. Gelişmeler, şehirlerde olan ya da mali durumu daha iyi olan doktorlar dolayısıyla daha az sayıda hekim tarafından ve özellikle genç hekimlerin talepleri doğrultusunda yürütülecek.

Sağlık sektöründe gerçek bir dönüşüm olabilmesi için, dijitalde şimdikinden çok daha hızlı yol alınması ve hasta bakımında radikal değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tıp uzmanları arasında koordinasyon sağlanmalı, bilgi paylaşımı hızlandırılmalıdır.

BreakThrough Strategies  Başkanı Melissa Wyers‘ın söylemlerine göre, sağlık hizmetleri çok daha ucuz olacak ancak, bununla birlikte, daha az öz iradeye sahip olacak. Bu da demek oluyor ki, hayatımızda olan her şeyi çok daha önceden öğrenebilmemiz mümkün olacak fakat, hayatımızı nasıl yola getireceğimizi anlamakta ciddi zorluklar çekeceğiz. Teknik mükemmellik, insanın kusurlarını sahiplenmesini zorlaştıracak, insanlar yaşamın her saniyesi ve her yönü için optimize talebinde bulunacaklar. Bu durum, insanları tüketecek, standardizasyon yalnızca anlık olacak.

Getireceği teknik kolaylıklarla birlikte, tükenmişliği de önümüze serecek olan teknoloji, gelişmelerin en önemli bir bölümünü sağlık sektöründe gerçekleştirecek. Ancak, her şeyi önceden bilerek hayatımıza nasıl yön vereceğimizi düşünmek, bizleri oldukça düşünceli bir yola itecek gibi gözüküyor.

Submit a Comment