Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Gençler Sağlıkla İlgili Kararlarını Nasıl Alıyor?

Gençler Sağlıkla İlgili Kararlarını Nasıl Alıyor?

| On 17, Jun 2015

Gençlerin neredeyse 3’te 1’i sağlıkla ilgili kararlar almak için internetten ve teknolojiden faydalanıyorlar. Bu konuda geçtiğimiz günlerde yapılan ve Washington Post’ta yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarını aşağıda paylaşıyoruz.

LaptopHealthCareSymbols

Çalışmanın Detayları

13 – 18 yaş arası 1.156 genç arasında yapılan ankette gençlere soruldu:

– En endişe duydukları konular

– Kullandıkları çevrimiçi araçlar

– En çok güvendikleri çevrimiçi kaynaklar

– Sağlık davranışlarını değiştirip değiştirmedikleri

Çevrimiçi Sağlık Bilgisi Bulguları

Genel olarak, çalışma gençlerin % 84’ünün sağlık bilgisi aramak için interneti kullandıklarını gösteriyor.

Gençlerin hakkında bilgi almak için en sık çevrimiçi arama yaptıkları konular:

Aramaların;

% 42’si fitness ve egzersiz,

% 36’sı diyet ve beslenme,

% 19’u stres veya kaygı,

% 18’i cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar,

% 18’i ergenlik,

% 16’sı ise depresyon ya da diğer ruh sağlığı sorunları ile ilgili.

Araştırmaya göre, ankete katılanların% 23’ü aile veya arkadaşlarını etkileyen bir durum hakkında araştırma yapmak için çevrimiçi yardım alıyor.

Bunlardan:

% 31’i düşük gelirli

% 18’i ise yüksek gelirli gençlerden oluşuyor.

Ancak araştırma, gençlerin yalnızca ilk birkaç sayfada arama yaptıklarını gösterdi. Ayrıca, gençler, bilgilerin genelde çok fazla yazılı olmasından ve doğrudan sorunlarına çözüm bulamamasından da şikayet ediyorlar.

Mobil Sağlık Bulguları

Araştırma, akıllı telefon kullanan gençlerin %29’u ila %21’inin telefonlarına bir mobil sağlık uygulaması indirdiklerini söylüyor. Fitness ve beslenme ile ilgili uygulamalar da en sık indirilenler arasında yer alıyor.

Bu uygulamaları indirenler arasında yapılan çalışmaya göre gençlerin;

% 47’si bu uygulamaları ya hiç ya da nadiren

% 45’i bazen

% 8’i sık sık kullandıkları görülüyor.

Çalışmanın bulduğu bir başka ilginç sonuçsa gençlerin %91’inin Fitbit benzeri bir giyilebilir sağlık cihazına sahip olmadığı.

Davranış Değişikliği Bulguları

Çalışmada ayrıca hangi dijital aracın sağlık davranışlarında değişiklik yapma amacıyla kullanıldığı da tespit edildi.

Bir mobil sağlık uygulaması kullanmış gençlerin % 36’sı bu uygulama sayesinde davranışlarının değiştiğini,

Sağlık bilgisi edinmek için interneti kullanan gençlerin % 34’ü buldukları bilgiler sayesinde davranış değişikliği yaşadıklarını,

Giyilebilir cihaz kullanmış olanların % 17’si cihaz sayesinde davranışlarının değiştiğini söyledi.

 

Submit a Comment