Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Dijital Sağlık KOAH İçin Kolları Sıvadı

Dijital Sağlık KOAH İçin Kolları Sıvadı

| On 22, May 2015

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), ABD’de yetişkinlerin ölümlerinin altında yatan nedenlerin başında gelmeye devam ediyor. Bu hastalarda fiziksel aktivitenin artışı, ölümü tetikleyen en güçlü belirleyici. Bunun için de KOAH hastalarının, günlük kaç adım attıklarını bilmeleri önemli. Günlük adımları takip edebilmek için en ucuz ve yaygın araç ise kuşkusuz ki; pedometreler (adımsayar). Göğüs hastalıklarıyla ilgili yayınlanan bir çalışmada, internet tabanlı bir koçluk cihazıyla günlük adım sayısı takibi yaparak yaşam kalitesinin arttığı saptandı.

Çalışmada kontrol ve müdahale gruplarının günlük adım sayıları aynı model (Omron HJ720ITC) adımsayar ile takip edildi. Her iki grup da, bir hafta boyunca her gün,ekranı etiketle kapatılmış bir pedometre takarak haftanın sonunda verilerini güncellediler.

Daha sonra, kontrol grubundan her gün pedometrelerini giymeleri ve ayda en az bir kez sonuçlarını güncellemeleri istendi. Bunu yaparken online erişimlerine yalnızca haftalık adımlarını güncellemeleri için izin verildi. Öte yandan, müdahale grubu kendi verilerini haftalık olarak güncellemeye devam etti. Onların ise web sitesine erişimlerine 4 kritere bağlı olarak izin verildi:

– Kendi kendine izlenmesi için iteratif adım sayısı geri bildirimi

– Eğitim ve motivasyon içeriği

– Sosyal destek için online forum

– Haftalık bireyselleştirilmiş adım sayısı hedefleri (Haftalık hedefler, günde maksimum 10.000 adım )

Girişim grubunun 4 ay sonunda günlük adım sayıları, ortalama % 13 (447 adım) oranında arttı. Aynı süre içinde, kontrol grubunun adım sayısında istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik olmadı.

Araştırmacılar aynı zamanda, yaş, bazal günlük adım sayısı, nefes darlığı şiddeti, mevcut sigara içme durumu, mevcut oksijen kullanımı ve eşzamanlı yaşanan diğer hastalıkların günlük adım sayısına olan belirleyici etkilerini de, değerlendirme yaparken göz önünde bulundurdular. Bunlar arasından adım sayısını etkileyen tek etkenin yaş olduğu ve ilerleyen yaşlarda adım sayısının ortalama 33 adım kadar azaldığı tespit edildi.

İki grup arasında sağlıklı yaşam konusunda belirgin bir fark yoktu ve ilginç bir şekilde müdahale grubu kontrol grubuyla kıyaslandığında klinik anlamda daha anlamlı bir gelişme gösterdi. Bu fark istatistiksel anlamda da anlamlı kabul edildi. Bu çalışmada varılan sonuç ise; hastaların bu tarz cihazları kullanarak hayat kalitelerini arttırmayı hedeflemelerini sağlamak. En azından bu çalışmaya katılanlarda bu hedefe ulaşılmış olması bile, bunun herkes için başarılabileceğinin bir göstergesi.

 

Submit a Comment