Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Hasta Kanaat Önderleri ve e-hasta

Hasta Kanaat Önderleri ve e-hasta
Yasemin Şahan

HealthWorks Collective’e göre çağımızın önemli sorunlarından olan kronik hastalıklar, sağlık kuruluşlarının ilgili bölümlerde uzmanlaşma kapasitesini ve verilen hizmet kalitesini gün geçtikçe değişen bir olgu haline dönüştürüyor zira daha iyi bakım ve tedavi için sağlık sektörü tüm inovatif gelişmelerden faydalanma eğilimi göstermektedir. Bu bağlamda, hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirecek doğru içerik için sağlık kuruluşlarının sosyal medya kanallarındaki aktifliği artmaktadır.

Ekran çağının en belirgin özelliği temin edilecek bilginin güncel, kısa, net ve anlaşılır olması beklentisini arttırmasıdır. Bu nedenle, sağlık sektörü, kullanıcıların hastalık ve semptomlarla ilgili bilgiye hızlıca ulaşmalarını sağlayacak ve etkileşimli iletişimi destekleyecek dijital platformlarda yerini almıştır. ‘’ e-hasta’’; dijital sağlık terminolojisinin bir parçasıdır zira kullanıcıların sağlık kuruluşlarıyla ilgili fikir ve geri dönüşleri sosyal ağlar sayesinde binlerce kişiye ulaşır, doğal olarak, paylaşılan fikir kurum imaj ve bilinirliği için önem arz eder. Bu durumda, dijital mecrada aktif olan hastanın paylaştığı içerikler, onu Hasta Kanaat Önderi (Patient Opinion Leader: POL) statüsüne taşır. Bu nedenledir ki, hastane, klinik, ilaç firması ve hasta dernekleri gibi sağlık kuruluşlarının dijital platformlarda aktifliği ve etkin sosyal medya yöneticiliği önemlidir.

Öncelikle, bir hasta kanaat önderi, herhangi bir hastalığın günlük hayatta yaratabileceği problemleri, kişiyi ne derece etkilediğini ve hasta psikolojisini bizzat deneyimlemiştir. Bununla beraber, hastalıkla ilgili septom, tedavi, bakım ve ilaçlar hakkında hastalık periyodu süresince araştırma yapmış ve bilgi sahibi olmuştur. Kanaat önderini diğer hastalardan ayıran özellik; onun iletişim kapasitesidir. Yaşadığı, araştırdığı her olay ve olguyu dijital platformlarda paylaşabilme özelliği, sahip olduğu enformasyonu geniş kitlelere yayma şansı yaratır.

Hasta kanaat önderi, hastalık tanısı ve ilaçlar hakkında spesifik bilgiler vermez ancak deneyimlerinden yola çıkarak paylaştığı her bilgi önemlidir zira hastanın paylaşımlarını takip eden kitle deneyimsel bilgileri önemser. Diğer yandan, özellikle ABD’li büyük ilaç firmaları, hasta kanaat önderlerinin paylaşımlarını, pazarlama iletişimde kullanarak stratejik bir yaklaşım sergilemişlerdir zira ilaçlar hakkında ne konuşulduğunu denetleyebilmek bu firmalara, ilaçlarını geliştirme şansı verir. Bu bağlamada dijital platformlarda oluşturulan hasta forumları büyük önem taşır; hem hastaların doğru bilgiyi bulabilmelerini sağlayacak etkin bir mecra oluşturulmuş olur hem de firmanın hedef kitle analizi, ürün geliştirme gibi konularda ilerleme kaydetmesini sağlar.

Bununla beraber, sosyal medya ve diğer dijital mecralarda aktif hasta kanaat önderlerinin sağlık kuruluşu ve ilaç seçimlerinde diğer kullanıcılar üzerindeki etkinlikleri sağlık sektörünün pazarlama bağlamında önemli stratejik adımlarından birini oluşturmaya başlamıştır.

Aşağıdaki tablo, hizmet veya ürünü seçme konusunda hangi unsurların etkili olduğunu göstermektedir;

Prescription_influencing

Submit a Comment