Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

İlaç Şirketleri, Dijital Sağlığı ve Büyük Veriyi Nasıl Benimsiyor?

İlaç Şirketleri, Dijital Sağlığı ve Büyük Veriyi Nasıl Benimsiyor?
Ceren Gülpınar

ABD’nin Teknoloji Sorumlusu Todd Park‘ın söylediklerine göre, sağlık sektörüne yenilikçi yaklaşmak için daha iyi bir zaman yoktur. Bu nedenle, gelişmelerin doğru zaman kollanmadan hayata geçirilmesi gerekmektedir.

İşte ilaç şirketlerinin, dijitali ve büyük veriyi benimsemesinde öne çıkan başlıca maddeler:

1- Politika ortamı:

Sektördeki diğer firmalarla olan rekabetler söz konusu olduğunda, şirketler belirledikleri politikalar doğrultusunda çalışmalarını sürdürürler. Bu sebeple, pazar ortamındaki rekabet ya da diğer şirketlerle olan her türlü gelişme, şirket politikasının belirlenmesi için gereklidir.

2-Daha çok kişiyle iletişim kurma:

Ürün ve firmalarla ilgili geri bildirimlerin alınabilmesi, ortaklıklar kurulması ya da farklı ekipler tarafından çalışmalarda bulunulması için, toplum içinde çok fazla insanla iletişim kurabilmek, şirket geleceği için önemlidir.

3- İlaçlar ve ilaçların kullanımından doğan sorunların netleştirilmesi

-Yeniden tasarımın teslimi: Çözülen sorunlardan sonra, ürünle ilgili yenileme sürecinin teslim tarihi çok gecikmemelidir.

-Veri yoğunluğu: Sorunlarla ilgili elde edilen tüm verilerin analiz edilebilmesi için, veri seçimi oldukça önemlidir.

-Dağınık pazar: Farklı hedef kitlelerine yönelmek için, şirketin sahip olduğu pazarlarda sorunlarla ilgili gelişmelerin takibi yapılmalıdır.

-Kalite ölçümleme: Ürünlerle ilgili geri bildirimler doğrultusunda kalite ölçümlemelerinin yapılması, olumlu ya da olumsuz sonuçların değerlendirilmesi ve şirketin devamlılığı için şarttır.

healthcare & Pharma

Hasta hikayelerinin dinlenmesi: Hastaların görüşlerinin alınması ve sorunlara birinci elden ulaşılması firmalar için oldukça önemlidir.

“Faaliyet demek başarı demek değildir” ilkesinin benimsenmesi, yapılan her çalışmanın olumlu sonuçlar getirmeyeceğine işaret etmektedir. Bu ilke dahilinde çalışmalarını sürdüren bir şirket, yanlış bir seçime yöneldiğinde gelişmeleri yeniden düzenlemekten kaçınmaz.

ilaç firmaları

Firmalar İçin Fırsatlar:

-Sektördeki ilaç ürünleriyle ilgili veriler, firmanın sahip olduğu verilerden çok daha fazladır: Bilgi yoğunluğundan dolayı, doğru kanallar aracılığıyla bilgiye ulaşım sağlanmalıdır.

-Sağlık bilgi teknolojileri hızla değişmektedir: Gelişen teknolojinin de katkılarıyla, her geçen gün gerçekleştirilen inovasyonlara bir yenisi daha eklenmektedir. Gelişmelere ayak uydurulması, şirketlerin uzun süre ayakta kalabilmeleri için zorunluluktur.

-Şirketlerin piyasadaki rolü: Her şirketin piyasa faaliyeti, birbirinden farklılık göstermektedir. Bu anlamda, şirketlerin hedeflerini de dikkate alarak kendine bir yol çizmesi ve çalışmalarını sürdürmesi gerekmektedir.

İş kurma:

-Çeşitli ekipler kurulmalı,

-Öncelikler belirlenmeli,

-İlaçlarla ilgili gelişmeleri takip edilmelidir.

Strateji:

-Büyük Veri:

1-Firmalar etkinlik, güvenlik, ekip çalışmaları ile tedavi ve hastalığın doğal öyküsünü dikkate almalıdır.

2-Klinik kalite iyileştirmeleri için girişimlerde bulunmalılar.

3-Tedaviler için, ödeme planları düzenlemeliler.

-Klinik Karar Desteği:

1- Yönetmeliklerle düzenlenen standart değişikliklerinin güncellenmesi dikkate alınmalıdır.

2-Uygulama sıklığının gecikmesi, olumsuz sonuçlar çıkartabilir. Bu sebeple uygulamalar, ilaç firması tarafından belirlenen zamanlarda geciktirilmeden gerçekleşmelidir.

3-Kurallardaki değişiklikler ve yasal düzenlemelerin takibi yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

Submit a Comment