Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

İlaç Şirketleri için Alışveriş Platformları

İlaç Şirketleri için Alışveriş Platformları
Can Aytı

Hastaneler ve sağlık sistemleri, giderek artan kısıtlayıcı düzenlemeleriyle, ilaç maliyetlerini kontrol etmeye odaklandı. İlaç şirketleri, tedavi edici ilaçları bulmak isteyen insanlara ulaşmak için oldukça istekliler. İlaç firmaları, son yıllarda pazara erişim birimlerini artırdı; detaylar için ödeme yapacak temsilcilerin işe alımlarını sağladı ve bazıları dijital taktikleri hedefleyenlere yönelik yatırımlar yapmaya başladı. Birçok firma şimdilerde, ilaç ihtiyacı olan insanlara yönelik bir web sitesi ya da mikro siteler gibi ödeme platformları olmalı mı yoksa olmamalı mı bu konu üzerinde tartışıyor.

Peki ne yapılmalı? Platformlar operasyonel bağlılık için büyük yatırımlar gerektiriyor. Ancak Manhattan Research’e ait bazı bulgular bu çalışmalara yön verebilir. Yapılan çalışmalarda, bir yandan, birçok tedavi merkezleri ve eczaneler (P&T) tarafından, bilgi kaynağı olarak kurum işleri yürütülürken, web siteleri, uygulamalar ve diğer dijital özellikli platformların kullanıldığı belirlendi. Ancak diğer yandan, bu portalların kullanımı ve formüler kararlar üzerindeki etkiler pek iç açıcı değil. Olumsuz etkilerden biri olarak, şimdiye kadar yalnızca, ödeme portallarının yetersizliği yansıtılmaktaydı. İnternet araştırmasında, 20 ilaç şirketine odaklanan ödeme portallarının arasından, sadece küresel satış yapan 7 firmadan daha fazlası, ekstra bilgi için ürün sitelerine yeniden yönlendirildi.

Yapılan incelemeler sonrasında, gerçekte ürün sitelerinin, ürünlerin yaşam döngüsü içinde P&T komite üyelerine yönelik olduğu görüldü ve bu durumun dijitalde dışa açılmak isteyenler için önemli etkileri bulunduğu saptandı.

Ödemekle yükümlü olan kimseler de hekimler gibi marka odaklıdır ve bilgi aramaya yönelmiştir. Bu yüzden ilaç firmaları, brand.com’un ödeme kaynaklarına yönelik yatırımlar yaparken, sitenin ziyaretçileri için de önemli içerikler bulundurmaktadır.

Ödeme portallarına yatırım yapmak isteyen pek çok şirket, ürün sitesinin ödeme portalına yönlendirildiğinden emin olmalıdır. Piyasa temsilcileri, P&T personelleri ile yapılan ortak çalışamalarla sekmeler veya linkler aracılığıyla kurulan bağlantıların, önemsenip önemsenmediğinden emin olmalıdır.

Eğer sistemi kurabildiyseniz, çalışacağından şüphe etmeyin. Dijitalde başarıyı yakalamış markaların ziyaretçileri gibi, kendi belirlediğiniz hedef kitleye göre, ziyaretçi edinmeye daha çok odaklanın.

pharmacy

Manhattan Araştırma, 86 P&T üyesi ile sağlık hizmet organizasyonlarındın yöneticileri ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda 19 eczane yöneticisine ve Amerika’daki 109 büyük ve orta ölçekli hastanelere yer verildi. Alınan cevaplara göre, birçok kurum komite çalışmaları için dijitale kaynaklara yönelmiş. Hastanelerdeki P&T personellerinin %43’ü bir yıl öncesine oranla daha fazla dijital kaynakları kullandıkları konusunda hemfikirler. Dijital kaynak kullanımı ile ilgili, hizmet organizasyonlarının yöneticilerden gelen oranlar ise %34 iken, ilaç ve tedavi merkezi yöneticilerinden gelen oran %58.

Dahası hastanelerdeki %70 P&T komite üyesi dijital ilaç kaynaklarının, kendi kurumlarının sorumluluklarını yerine getirebilmek için gerekli olduğu görüşünü savunuyor ve kullanımların daha da artacağına inanıyorlar.

Submit a Comment