Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Elektronik Sağlık Kayıtları ve Doktorların Memnuniyeti

Elektronik Sağlık Kayıtları ve Doktorların Memnuniyeti
Buğrahan Ceylan

Şimdiye kadar yapılan pek çok araştırma ve anket çalışması, pek çok doktorun artık elektronik hasta kayıt sistemlerini yaygın bir şekilde kullandığını göstermektedir. Bu sistemlerden memnuniyet oranları farklı olsa dahi, sağlık uzmanlarının geneli sistemi faydalı ve pratik bulmaktadır.

Deloitte Center for Health Solutions tarafından 613 sağlık uzmanı ile yapılan ankette, dokorların %73’ünün sağlık hizmetleri teknolojilerini, hem hastalar için hem de doktorlar için yararlı bulduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle uzun vadede yararlarının oldukça fazla olduğu elektronik sistemler, sağlık uzmanlarının 2/3’ü tarafından daha yararlı ve pratik bir hizmet sunabilmek için oldukça teşvik edici olduğu da belirtilmektedir.

Bununla beraber tam memnuniyet oranı araştırıldığında, A.B.D.’de çalışan sağlık uzmanlarının %48’i kısmen memnun olduklarını belirtirken, yalnızca %15’lik bir kısım tam anlamıyla tatmin olduklarını söylemektedir.

Deloitte tarafından mayıs ayında yapılan ankette çoğu sağlık uzmanının bu sistemlerin işlevselliğine uzun vadede inandığı ve kullanmaya devam etmek istedikleri de belirtilmiştir. Ayrıca anında bilgiye ulaşım imkanının, sağlık iletişimine olumlu katkısı olduğunu düşünen doktorların oranı ise %67’dir. Elektronik reçete sayesinde zaman tasarrufu yapıldığı kanısında olan sağlık uzmanlarının oranı %78’dir.

Sağlıkta dijital kayıt kullanımlarında hangi ülkelerin listede ilk sıralarda yer aldığını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Comments

  1. Burhan Eyüboğlu

    Bahsi geçen elektronik sağlık kayıtları ülkemizde mevcut mudur? Böyle bir proje yapılacaktı ama ne durumda acaba?

Submit a Comment