Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

İlaç Takibi için Dijital Teknoloji

İlaç Takibi için Dijital Teknoloji
Ali Mahmut

Tata Danışmanlık Servisi’ne göre; ilerleyen yıllarda, ilaçların yan etkilerini izleyebilmek, bu etkileri anlayabilmek ve önleyebilmek mobil teknoloji ve sosyal medya ile mümkün olacak.

Tata Danışmanlık Servisi, ilaç üretim bölümünün başında bulunan Ganesh Parkar: ‘’Teknoloji, eş zamanlı olarak ilaç takibi yapabilmemizi ve beklenmedik olumsuzluklara hızlı bir şekilde çözüm üretebilmemize imkân verebilir.”

Advers etkilerin incelenmesi, problemlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, anlaşılması, önlenmesi ile ilgilenen bilim ve bu konuda yapılan aktiviteler olarak tanımlanan Farmakovijilans, teknoloji ile birlikte değişim göstermekte. İlaç firmaları, bu teknolojiye adapte olarak; sağlık hizmetlerine daha yenilikçi, daha etkin çözümler sunmalı. Gelişen teknoloji ile ilaç takibinde daha sağlıklı veriler elde etmek mümkün.

Mobil cihazlarla, sosyal medya ve bilgi teknolojileri ile daha güvenilir veriler elde etmek ve bu verileri raporlamak mümkün olacak.

Parkar: ”Olası advers etkilerin kesinleşmesinden önce araştırılması, bilgi toplanılması gerekiyor. Biyolojik, kimyasal ve klinik bilgilerin raporlanabilmesi için verilere ihtiyaç var. Klinik çalışmalar, istatistiki değerlendirmeler gibi klinik değerlendirmelerin bir arada toplanmasına ihtiyaç var. Bu ihtiyaçlar, olası riskleri ve risk yönetim planlamasının gelişmesine olanak tanıyacak. Analitik data verileri kullanılarak elde edilen sonuçlar daha detaylandırılarak, risk altında olan özgün hasta nüfusunu belirleyebilecek. Aktif gözlemleme imkanıyla acil sağlık durumları raporlanabilecek. Tüm bunlar mobil cihazlar, sosyal medya ve bilgi teknolojilerin sağlayacağı veriler ile gerçekleşebilecek.”

Submit a Comment