Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Kanserle Mücadelede Sosyal Ağların Yardımı

Kanserle Mücadelede Sosyal Ağların Yardımı
Levent Sansever

Genç insanlar sosyalleşmeyi severler ancak onlar için var olan bağlantılarını kullanıp herhangi bir konuda bilgi ve rehberlik almak biraz zor olabilir. Yine de gençler kanser konusunda bağlantı kurabilmek için her yolu deniyorlar. Facebook grupları, çeşitli organizasyonlar ve diğer kaynakları takip ederek istedikleri bilgiye ulaşıyorlar. Sosyal desteğin bu kesimin hayatını nasıl iyileştireceğini düşünmek gerek.

Şu ana kadar ne çeşit destekler verildi ve bu bağlantıları bu kadar güçlü kılan şey nedir?

  1. Ait olma duygusu
    Genç bir kanser hastasının mücadele etmesi gereken birçok şey var. Akranlarının yaşamadığı fiziksel ve psikolojik mücadeleler gençler arasında izolasyona neden olabilir. Arkadaşları kötü geçen bir randevularından ya da çevrelerinde gördükleri hoş olmayan bir davranıştan bahsederken, kanser hastası gencin tedavi masraflarını nasıl karşılayacağını, doğurganlığı nasıl muhafaza edeceğini, ölüm riskini empati kurarak tam olarak kavrayamayabilirler.Kanser hastası gençlere verilen sosyal destek 3 kısıma ayrılır: duygusal destek, somut destek ve bilgi desteği. Ancak bunların dışında bir sosyal destek çeşidi var ki bu ait olma duygusudur. Bir gruba veya topluluğa ait hissetmek insanlara moral verebilir bu da mücadelelerinde daha inatçı ve azimli olmalarını sağlayabilir. Aile bu desteği veren bir topluluk olsa da tam olarak yeterli olamayabilir. Bu yüzden sosyal destek konusunda kanser hastalığıyla mücadele etmiş ya da etmekte olan diğer gençlerle bağlantı kurabilmeleri yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlayıp hayatlarını geliştirebilir.
  2. “Tecrübeye dayalı destek”
    Kanser hastalığıyla savaşmış insanlar birbirlerine rehberlik etmek ve tavsiye vermek konusunda yardımcı olabilecekleri gibi birbirinin hislerini anlayabilirler, yaşadıklarının normal olup olmadığı konusunda tartışabilirler, birbirlerini teselli ya da motive edebilirler. Belki de en önemlisi birbirlerine umut ve ya cesaret aşılayabilirler.
  3. Diğer insanlara yardım etmek
    Çoğu ilişki çift taraflı bir bağlantı olduğunda ki bu bilgi alış-verişi de olabilir, tecrübe alış-verişi de olabilir, daha tatmin edici olur. Genel olarak insanlar ilişkilerinde sadece alan taraf olmayı sevmezler, aynı zamanda veren taraf da olmak isterler. Örneğin 23 yaşında yeni mezun bir genç kendi evine çıkıp ilk işinde çalışmaya başladığında vücudunda tespit edilen kanser onu geri ailesinin yanına taşınmaya ve onlardan yardım almaya mahkum edebilir. Bu, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan genç için güven kırıcı olabilir. Ancak eğer bu genç için başkalarına yardım edebilme fırsatı çıkarsa bu, gencin özgüvenini kaybetmesini engelleyebilir.Support Group FlierPicture

Kanserle savaşmış olan ya da şu anda savaşan insanlarla bağlantı kurarken hangi yollar kullanılıyor? Neden bazı insanlar diğerleri gibi bu bağlantıları araştırmıyor? Bu ağların gelişmesini engelleyen faktörler neler olabilir?

A) Yeteri kadar destek aldığını hissetmek
Eğer bir hasta ailesinden, arkadaşlarından ve var olan bağlantılarından aldığı destekten tatmin olmuşsa yeni bağlantılar arama konusunda o kadar da heyecanlı olmayabilir. Bu yeni ağlardan çok fazla faydalanamayabilir. Bir başka deyişle yeni destek ağları/sistemleri yeterli destek alamayan insanlar için daha faydalıdır.
B) İlerleme isteği
Daha önce kanserle mücadele etmiş ve kanseri mağlup etmeyi başarmış insanlar kanseri ve kanserle mücadele ettikleri günleri arkada bırakmak isteyebilir. Onlar için kanserle ilgili tecrübelerini paylaşmak, o günleri tekrar hatırlamalarına sebep olabilir ve bu kişiler bundan hoşlanmayabilir. Daha farklı şeylere odaklanıp kanser konusundan uzaklaşma yolunu seçmiş olabilirler. Bu da bu destek sistemlerinin/ağlarının daha faydalı çalışmasını engelleyebilecek olan faktörlerdendir.
C) Olumsuz yanlar
Kanserle mücadelesinde başarılı olan diğer insanlarla görüşmek her ne kadar destek verici olsa da riskli bir tarafı da vardır. Kanseri yenmiş diğer genç insanlarla görüşmek aynı zamanda vücudunun yeni kanserler üretme ya da nüksetme riskine sahip bireylerle görüşmek anlamına da gelebilir. Ayrıca arkadaşlarını acı içinde ve gittikçe kötüleşen bir durumda görmek insanların hastalığın nüksetme durumu konusunda daha kaygılı olmasına sebep olabilir. “Ya bana da aynısı olursa?” diye insanların düşünmesine sebep olabilir. Bu düşünce “Onların durumu benimkinden çok daha kötü” cümlesiyle birlikte suçluluk duygusunu da beraberinde getirebilir.
D) Zaman bulamamak
İnsanlar meşgul olabilirler. Kanseri yenen diğer insanlara ulaşmak onlar için çok zaman tüketici olabilir. Diğer insanlar çok uzakta yaşıyor olabilir ya da yeterli imkan bulunamayabilir.
E) Kötü eşleşmeler
İnsanlar farklılık gösterirler. Kimileri kanserle savaşırken uzun süre hastanelerde kalmış, kimileri kanserden önceki hayatlarını devam ettirmekte zorlanmış olabilir, kimileri toplum içine karışmakta güçlük çekiyor olabilir. Kimileri evlenmiş, kimileri kanserli günlerden kalma yaralar taşıyor ve bu konudan çekiniyor olabilirler. Bu insanların ilgi alanları da farklı olabilir. Destek ağları üzerinden eşleştirilen insanlar aynı ilgi alanına, aynı düşüncelere sahip değilse hatta kanserden benzer şekilde etkilenmemişse birbirinden faydalanmaları pek mümkün olmayabilir.

Destek ağlarında “herkese uyan tek tip” destek bulunmadığından insanların tercihlerine ve durumlarına göre hizmetler değişmek zorundadır. Sosyal medya bu konuda daha çok devreye girebilir. Bağlantıların kolay ve doğru kişilerle kurulması konusunda sosyal medyanın çok büyük yardımı olacağını söyleyebiliriz.

 

Submit a Comment