Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Proteus Sensörü %94 Oranında Başarı Gösterdi

Seçil Uygungil

Sensör şirketi Proteus Digital Health, yaptığı küçük klinik testin sonucunu hakemli bir dergide yayınladı. Hastaları ilaç alım saatleri geldiğinde uyarması ve belirlenen zamanlarda küçük kontroller yapması için tasarlanan sindirilebilir Proteus sensörlerinin etkinliği bu klinik testte değerlendirildi. Bipolar ya da şizofreni hastası 27 yetişkinde yapılan araştırmada ilaç tedavisine ilaveten sindirilebilir sensör alan hastaların %67’si ilaçlarını belirlenen zaman aralığının iki saati içerisinde aldı.

The Journal of Clinical Psychiatry dergisinin çevrimiçi ekinde yayınlanan araştırma, Mayıs 2011’in dört haftası boyunca devam etti. Proteus ile birlikte Massachusetts General Hospital ve The Zucker Hillside Hospital de çalışmayı yürütenler arasındaydı.

Araştırmanın amacı dijital geri bildirim sisteminin yanında sensörün de etkinliğini test etmekti. Araştırma boyunca katılımcıların sağlığını bozan bir durumla karşılaşılmadı. Katılımcıların yalnızca 5’inde sensörden toplanılan veriyi aktaran ekten dolayı kaynaklanan hafif derecede tahriş görüldü.  Sindirilebilir sensör hapının başarı yüzdesi %94 oldu.

The Proteus hapı ayrıca kullananların faaliyetleri ve uyku düzeniyle ilgili istatistikleri de topladı.  Katılımcıların faaliyetleri günlük 847 ile 15,930 adım arasında değişti ve katılımcıların uyku süreleri günlük toplamda 3.2 ile 15.2 saat arasında değişti.  Buna ilaveten, hastaların gece içinde uyku bölünme sayısı da ölçüldü. Araştırmacılar bu ölçümlerin şizofreni tedavisinin etkinliğini ölçebilmek için yararlı olacağını belirtti. Hasta katılımcıların araştırma boyunca gece içerisinde %5 ile %43 oranları arasında uykudan kalktıkları gözlemlendi.

Araştırma sonunda katılımcılara dijital geri bildirim sistemiyle ilgili sorular yöneltildi. 27 katılımcının %70’i sistemin kolay anlaşılabildiğini, %89’u da sistemin kendileri için yararlı olacağını belirtti.

Submit a Comment