Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Mobil Sağlık Verileri [İnfografik]

Mobil Sağlık Verileri [İnfografik]
Can Aytı

Mobil sağlık sektörü gün geçtikçe daha da popüler bir hale gelmektedir. Öyle ki bu yazıda paylaşacağımız veriler, mobil uygulama ve yazılımların sağlık sektöründe nasıl bir geleceği olduğunu açıkça gözler önüne sermekte. Akıllı telefon kullanıcı sayılarının gün geçtikçe daha da arttığı günümüzde, mobil uygulamaların hem hastalara hem de sağlık profesyonellerine sunduğu imkanlar oldukça geniş. Bu sektör son yıllarda öyle bir gelişme gösterdi ki yalnızca akıllı telefon ve tabletler değil, teknoloji ile paralel olarak çıkan diğer tüm mobil cihazlar (Google Glass, Samsung Galaxy Gear vb.) için çeşitli sağlık uygulamaları geliştirilmeye başlandı bile. Tek Doz Dijital’de mobil sağlık alanında oldukça geniş bir yazı arşivine buradan isterseniz ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya kullanımının ve mobil teknolojideki gelişmelerin ise birlikte ilerlediğini söylemek oldukça mümkün. Pek çok sosyal medya kullanıcısı bu platformları daha taşınabilir cihazlardan kullanmayı tercih etmektedir. Sağlık sektörünün mobil teknoloji ve aynı zamanda sosyal medya ile olan entegrasyonunu fark eden IMS şirketi ise bu potansiyeli değerlendirmek istemiş olacak ki yakın zamanda bu büyük şirket sağlık sektörüne de çalışmaya başlamış bulunmaktadır. IMS Health ile ilgili kısa bir bilgi vermek gerekirse;

IMS Health sağlık endüstrisi için bilgi ve teknoloji sağlayan bir merkez konumundadır. An itibariyle IMS Health, Amerika’nın en büyük reçeteleme verileri sağlayıcısıdır. 1954 yılında kurulan şirketin hizmetleri, ticarileşme planlarını ve portföy stratejilerini geliştirmek isteyen şirketler, spesifik tedaviler için hasta ve doktor popülasyonunu kontrol etmek isteyen hastaneler ve ilaç pazarlama ve satış kaynaklarının etkinliğini ölçmek isteyen firmalar tarafından kullanılmaktadır.

IMS Health, mobil sağlık uygulamalarını indiren kişileri, uygulamanın onlara nasıl yardım ettiğini, insanların mobil sağlık uygulamaları hakkındaki düşüncelerini ve doktorların hastaları hakkındaki düşüncelerini inceleyerek bir infografik oluşturdu:

infografik

Mobil Sağlık Uygulamaları Hakkında

Mobil sağlık nedir?

Cep telefonları, kişisel dijital asistanlar ve diğer kablosuz aygıtlar gibi mobil cihazlar tarafından desteklenen tıp ve halk sağlığı uygulaması (Dünya Sağlık Örgütü).

Sayılarla mobil sağlık uygulamaları

 • 43.689 “sağlık ve zindelik” olarak listelenen uygulama
 • %46 Sağlıkla alakası olmayan uygulama
 • 23.682 Gerçekten sağlıkla ilgili olan tanımlanmış uygulama
 • 16.275 Hasta odaklı uygulama
 • 159 Bir sensöre bağlı olan kalori, kalp ritmi ve vücut kütlesini ölçen uygulamalar.

Mobil sağlık uygulamaları hastaları nasıl güçlendiriyor?

 • Mobil uygulamalar hastaların sağlık ve zindelikleriyle daha bağlantılı yaşamalarını sağlıyor.
 • Uygulama yüklenebilen cihazlar, sensörler sayesinde hasta bilgilerini otomatik olarak yükleyip indirebiliyor.
 • Mobil uygulamalar hastaların sağlık bilgilerini her yerden alabilmelerini sağlıyor.
 • Mobil cihazların GPS yada kamera özelliğini kullanan uygulamalar daha iyi erişim koşulları sağlıyor.

Mobil sağlık uygulamalarının önemi

Food and Drug Administration;

 • Sağlık uygulamalarını, ilaçları ve cihazları düzenler.
 • Gözden çıkarılan sağlık uygulamaları için yeni düzenleyici kılavuzlar çıkarır.
 • Yüzden fazla sağlık uygulaması FDA onayı almıştır.

Doktorlar mobil sağlık uygulamaları hakkında ne düşünüyor?

 • Hekimler, hastaları sağlıklı yaşama iten uygulamaları hoş karşılıyorlar
 • Hangi sağlık uygulamasının kendi hastalarına uygun olduğunu öğrenmek için yardıma ihtiyaçları var
 • Doktorlar, sağlık uygulamalarının yararları hakkında daha fazla klinik kanıt istiyor
 • Hekimler hastalarının kişisel sağlık kayıtlarının gizliliği konusunda garanti istiyor
 • Profesyonel sağlık organizasyonları tarafından hazırlanan daha açık kılavuzlar bekliyorlar.

Submit a Comment