Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

“Türkiye’de Mobil Sağlık Aplikasyonu Kullanım Araştırması” İlk Kez Digital Health Summit Turkey 2013’te Açıklanıyor.”

“Türkiye’de Mobil Sağlık Aplikasyonu Kullanım Araştırması” İlk Kez Digital Health Summit Turkey 2013’te Açıklanıyor.”
Seray Önay Doğanyiğit

Neden Mobil Sağlık Uygulamaları?

 Bozulan ekolojik denge, kaynakların eşit olarak dağılmaması, küresel ısınma vb. nedeniyle oluşan sorunlar ve insanın kendi eliyle sağlığına verdiği zararların artmasıyla birlikte, bilinçlenmeye başlayan toplumlar bu sorunları çözümlemek için artık daha fazla çaba ve kaynak harcamaya başlamışlardır. Bunun üzerine dünyada artan yaşlı nüfusu ve buna bağlı olarak kronik hastalıklardaki artış; hastane ve sağlık sistemi üzerindeki yükü arttırmakta ve sağlık harcamalarını baş edilemez düzeylere çıkarmaktadır. Sağlık personeli yetersizliği de tabloya eklenince sağlık sektöründe teknolojinin daha etkin ve verimli olarak kullanılmasının zorunlu olduğu belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır.

21. yüzyılda sağlıkta gerçekleşecek bu büyük dönüşüm sağlık sisteminin hastane ve doktor odaklı bir sağlık sistemden, birey odaklı bir sistem haline geleceğini ve “kişiselleşeceğini” de işaret etmektedir. Kişiselleşen sağlık kavramı; sadece hasta olduğunda sağlık sistemine başvuran ve takip edilmeyen bireyden farklı olarak, kendi sağlığıyla ilgili sorumluluk alan, sağlıklı yaşamaya, hasta olmamaya özen gösteren, sağlık verilerini yanında taşıyan, gerektiğinde hastalığıyla ilgili verilerin 7/24 kontrol altında tutulduğu proaktif bir yaklaşımı betimlemektedir.

görsel

Seray Öney Doğanyiğit

 Bireyin hastalık aşamasına geçmeden önce daha rahatsızken internette bilgi aramaya ve doktora gitmeden önce bilinçlenmeye çalışması, sosyal medyada oluşan hastalık grupları ile birlikte hastalığa yönelik sosyal destek ve bilgi paylaşımının sosyal ağlarda artması, teknolojinin gelişmesi ile orantılı olarak evde uzaktan bakım programları (internet ile doktora ulaşma ve konsültasyon), mobil ve akıllı telefonların artması ile akıllı sağlık uygulamaları ve sağlık bilgilerinizi artık sayısallaştırarak her türlü donanım ile işleyen ve yorumlayan aygıtlar (pedometreler, tansiyon şeker ölçen bilezikler vs.) bugün sağlığın geliştirilmesi adına sağlık iletişimindeki yeni dijital uygulamalardır.

Özellikler, tüm dünyada insan sağlığının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için sağlık hizmetlerinde yardımcı öğeler olarak kullanılan mobil sağlık aplikasyonları araştırmaları göstermektedir ki, eğer bu uygulamalar iyi dizayn edilip, iyi uygulanırsa sağlıklı davranış üzerinde belirleyici etkilere sahip olabilmektedir.

Türkiye’de de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı araştırma olma özelliğini taşıyan ‘’Mobil Sağlık Aplikasyonu Kullanım Araştırması’’, kullanıcıların hem teknolojiye eğilimlerini hem de kendi sağlıkları ile ilgili eğilimlerini anlamak üzere yapılmıştır. . Ülkemizde de akıllı telefon pazarının gelişmesiyle sağlık aplikasyonu kullanımının gün geçtikçe artıyor olması, kullanıcılara kendi sağlıklarını daha yakından izleyebilmeleri için avantajlar sunmaktadır.

Bu araştırma, Mobil Sağlık Aplikasyonu kullanıcıları kimlerdir? Hangi demografik özelliklere sahip kullanıcılar ne tür kategoride aplikasyonlar kullanmaktadır? Kullandıkları sağlık aplikasyonlarının özellikleri nelerdir? Sağlık aplikasyonu kullanma sebepleri nelerdir? gibi sorulara cevap aramıştır. Yaklaşık 6000 kişinin on-line ortamda katılım gösterdiği araştırmada,kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri kullanılmıştır.Araştırmanın yürütülmesi Galatasaray Üniversitesi’nden Yrd. Doç.Dr Elgiz Yılmaz’ın desteği ile gerçekleşmiştir.

Araştırma’nın ilk önemli verilerini DHS Turkey 2013’e özel olarak 18 Eylül Çarşamba saat 13.50-14.10’da Maslak Sheraton Hotel’ de katılımcılarla paylaşacağız. Konferans sonrasında  yine araştırmanın ilk analiz sonuçlarını Tek Doz Dijital takipçilerine buradan ulaştıracağız.

Araştırmanın daha geniş kitlelere ulaşmasında destek veren Doktorsitesi.com-Erden Asena’ya teşekkürlerimizi bir borç biliriz…

Seray Öney Doğanyiğit / Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Programı

 

 

Submit a Comment