Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Doktorların Dijital Davranış Profilleri

Doktorların Dijital Davranış Profilleri
Cantekin Çelik

JMIR (Journal of Medical Internet Research) tarafından organize edilip, 485 doktorun katılımıyla gerçekleşen, doktorların sosyal medyayı kullanım amaçları ve sosyal medyanın mesleki gelişimlerine katkı sağlayan faydalarını saptamak amacıyla hazırlanan bir araştırmadan bahsedeceğim.

Araştırmaya katılan doktorların %24.1’inin sosyal medyayı günlük bir ya da birden çok kez sağlık haberlerine ulaşabilmek için kullandıkları ortaya çıkmıştır. Buna rağmen doktorların sadece %14.2’sinin günlük olarak sosyal medya aracılığıyla yeni bilgiler edindiği ve paylaşımlar gerçekleştirdiği bilgisine ulaşılmıştır. Hafta bazında ele alındığında, doktorların %61’inin sosyal mecrada araştırma yaptığı fakat sadece %46’sının bu araştırmalar sayesinde kendine yeni bir şeyler kattığı ortaya çıkıyor. Yapılan bu araştırmalardan yola çıkılarak; doktorların %57.5’i sosyal medyayı yararlı, birbirleriyle olan bağlantıları kuvvetlendirici, yüksek kaliteli bilgilere ulaşmak için önemli ve güncel kalabilmenin bir yolu olarak görüyorlar. Sosyal medyanın yararlılığı açısından, doktorların %57.9’u sosyal medyayı hastaları ile aralarında bir köprü olarak görüyor ve onlarla iletişime geçmelerinde etkin bir yere sahip olduğu söylüyorlar. %60’lık bir kısım ise hasta bakımının önemini ve hastaların isteklerine karşı nasıl davranılması gerekildiğini öğrettiğini savunuyor. Bir doktorun sosyal medyayı etkili kullanmasının en iyi yanı sağlık ile ilgili bilgilerini diğer doktorlara etkili ve kolay bir şekilde ulaştırmasıdır. Sosyal medyanın kullanımına olumlu bakan katılımcıların; sosyal medyayı ciddi anlamda diğer doktorlarla etkileşime geçip, onlarla paylaşım yapanların yüksek bir orana sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun dışında etkin sosyal medya kullanımının ne yaş ile ne de cinsiyet ile ilgili etkin bir etkisi vardır.

Bu çalışma sonucunda sosyal medya uygulamalarının, doktorların kendilerini güncel tutmasında etkin ve etkili bir yol olduğu, diğer doktorlarla bilgi paylaşımlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir yerinin olduğu ve hasta doktor ilişkilerinin kuvvetlenmesine katkı sağladığı ortaya çıkmıştır.

Submit a Comment