Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sosyal Medyanın Sağlık Amaçlı Kullanımı Ne Düzeyde? [Rapor]

Sosyal Medyanın Sağlık Amaçlı Kullanımı Ne Düzeyde? [Rapor]
Dr. Sertaç Doğanay

Dünyanın en büyük medikal cihaz üreticilerinden General Electric Healthcare, 20 Kasım tarihli basın bülteniyle yapmış olduğu bir anketin sonuçlarını paylaştı.
A.B.D.’de yaşayan 2.100 erişkin arasında yapılan online anket, sosyal medyanın sağlıkla ilgili davranışlarımızı hangi boyutta etkilediğine dikkat çekiyor.
Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de, son 12 ayda erişkinlerin %26’sının sağlıkla ilgili konuları online platformda tartışmış olması, bu kişilerin de %30’unun sağlıkla ilgili bir davranışını değiştirmiş olması.
GE Healthcare, bu anketi Harris Interactive aracılığıyla hayata geçirdi. Anketi yapmaktaki amacı, sosyal medya, online topluluklar, forumlar ve soru-cevap sitelerinin sağlığın iyileştirilmesi ile ilgili davranış değişikliği konusunda kişileri ne oranda harekete geçirdiği konusunda bilgi sahibi olmaktı.

İşte bazı detaylar…

Online mecrada sağlıkla ilgili bir paylaşımda bulunma

 

Sağlıkla ilgili bir davranışını değiştirme

 

Cevap olarak davranışını değiştirdiğini söyleyenlerin önemli bir kısmı, diyet ve egzersizler ilgili hayatında değişiklik yaptığını, görece az bir kısmı da sigarayı bıraktığını ve stresle ilgili bir davranış değişikliği yaptığını belirtmiş.

Sağlık durumu hakkında paylaşımda bulunma veya bilgi arama

 

 

Katılımcıların yaklaşık yarısı (%49), sosyal medyanın sağlıkla ilgili bilgi ve tavsiye almak için kolay ve hızlı olduğunu ifade etmiş. % 47’si ise, geniş bir kitleden farklı görüşler almak için uygun bir mecra olduğunu söylemiş.
Ankete katılanların % 45’i ise aldıkları bilginin güvenilirliği konusundaki endişelerini dile getirmişler.
Son olarak, GE Healthcare’in kanser konusunda kitleleri bilinçlendirmek için sosyal medya ve oyunlaştırmayı kullanmakta olduğunu ekleyelim. Detayları PMLIVE blogunda okuyabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Submit a Comment