Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Düşük Gelirli Hastalar Dijital Sağlık İletişimine Daha Çok İlgi Gösteriyor

Düşük Gelirli Hastalar Dijital Sağlık İletişimine Daha Çok İlgi Gösteriyor
Buğrahan Ceylan

Journal of General Internal Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, birçok düşük gelirli hasta, tedavi gördükleri kliniklerde sağlık profesyonelleriyle elektronik olarak iletişime geçmek istediklerini ama kliniklerin teknolojik açıdan yetersizliğiyle bunu yapamadıklarını söylüyor.

Araştırma detayları:

California-San Francisco üniversitesi araştırmacıları, sigortalı ve sigortasız hastaları tedavi eden 6 San Francisco toplum sağlığı kliniğinde 416 hasta üzerinde bir anket yaptı.

Çalışmaya katılanlar:

–          Etnik ve ırksal açıdan çeşitli

–          24 farklı anadile sahip ve

–          Genel klinik nüfusunun temsilcileri olarak seçildi

Araştırma bulguları şu şekilde:

–          Katılımcıların %78’i sağlık profesyonelleriyle elektronik olarak iletişim kurmanın yararlı olacağını ifade etti

–          %60’ı e-mail kullandıklarını

–          %54’ü internetten bilgi aldıklarını ve

–          %17’si şu anda sağlık profesyonelleriyle elektronik yollarla görüştüklerini söyledi.

A.B.D’de sayıları gittikçe artan sigortasız ve düşük gelirli hastaların, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Safety-Net (güvenlik ağı) hastaneleri ya da klinikleri olarak adlandırılan sağlık kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar acil bakım, akut ve kronik hastalıkların tedavisi, çocuk sağlığı, ücretsiz hasta nakli gibi olanaklar sunmaktadır. Yine de, birçok Safety-Net kliniği hastalarına güvenli mesajlaşma sistemleri ve doktorlarıyla elektronik iletişim olanağı sağlamıyor.

UCSF Department of Pediatrics başkanı ve araştırma öncüsü Adam Schickedanz “Araştırmalarımız gösteriyor ki; farklı çevrelerden yetişmiş düşük gelirli hastalarımızın hepsi, dijital sağlık platformlarında çok daha etkili olmak istiyorlar.”

UCSF Department of Doç. Dr. Urmimala Sarkar; “Sağlık iletişimi elektronik ortamda  oldukça standart bir hale gelmekte. Bu sistemin düşük bütçeli alanlarda da uygulamaya konması şart.”

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 2013 – 2017 Stratejik Plan’ında yer alan, Sağlık.NET ile entegre bir çalışmayla, sağlık erişimini artırmaya yönelik dijital bir ağın hazırlanmasının, her ne kadar geç kalınmış olsa da, doğru bir karar olduğunu destekler niteliktedir.

Submit a Comment