Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Medikal Cihazları Çözüme Dönüştüren Etkenler

Medikal Cihazları Çözüme Dönüştüren Etkenler
Ceren Gülpınar

Teknolojinin, eğitimli bir satışçı tarafından denenmeden ve klinik ortamda iş akışına dahil edilmeden pazarlanmasına şüpheli yaklaşılabilir. Dijital sağlık teknolojilerinin kabullenilmesi ve sektörde uzun süre yer edinip başarıyı yakalayabilmeleri için işte bazı öneriler:

1- Belirli bir sorunu çözün: Çözüm kelimesinin sözlükteki karşılığı: Problemi sona erdirmek için kullanılan, yapılan ve problemi çözen şeyler olarak tanımlanır. Günümüzde teknolojinin, sorunlara getirdiği çözüm önerileriyle müşterileri kolay bir şekilde çektiği ortada. İş akışı ya da klinikle ilgili oluşan herhangi bir sorun teknolojik gelişmeleri harekete geçirecek gerçek bir neden olabilir. Ancak teknolojik gelişmenin sağlanabilmesi için var olan problemin ölçülebilir ve değerlendirilebilir niteliklerde olması şarttır. Bu durum teknoloji ya da insanlar açısından gelişim gerektiren noktaların tespit edilmesine olanak tanır.

 

2-Teknoloji süreçlerine gereken önemi verin:  Çoğunlukla dijital sağlık teknolojileri iş süreçlerine personel eğitimiyle sınırlandırma getirmiştir. Dikkate alınan faktörlerin tümü teknolojik gelişmelerin de etkisiyle yeni süreçlere dönüştürülmektedir. Bunun ilk örneklerini elektronik sağlık kayıtlarının tutulduğu alanlarda görmek mümkün. Teknolojik gelişmeler zamanla doktor, hemşire ya da hastanın kendiliğinden iyileşmesiyle düzelebilecek negatif etkilere sahip olabildiği gibi; fatura, iş planlama ya da e-reçete gibi iş hayatına olumlu katkılar  sağlayan pozitif etkilere de sahiptir.

 

Teknolojiye ve sürece gereken zamanı ayırmak; negatif etkileri iyileştirerek zamanla ortadan kalkmalarını sağlayacaktır. EHR’nin (elektronik hasta kayıt bilgileri) uygulanması ve kullanımında gözlemlenen pek çok ağrı noktası gerçek dışı olduğu için kullanıcı deneyimine sunulmamaktadır. Bu gibi sorunlar klinik sorunları değildir, üzerinde düzenleme gereken konularda gelişim sağlamak için meydana gelir.

 

medikal cihaz

 

3-Pozitif sonuçları gösterin: Çoğu dijital sağlık teknolojisi uzun süreçlere maruz kalmadan, gelişi güzel denemelere ihtiyaç duyar. Bununla birlikte geleceğe yönelik çalışmaların, zamanın etkisinin ve kullanıcı memnuniyetinin de satışçı tarafından beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan kliniksel etkileri vardır. Süreç gelişiminde verimli ve düşük maliyetli sonuçlar elde edebilmek için küçük denemeler yapılır. Toplanacak veriler için ise en önemli zaman uygulamanın başlangıcıdır. Bu deneme ürün ve sürecin güçlü ve güçsüz yönlerini tanımlamak için iyi bir seçenektir.

 

4-Problemi çözmek için ortaklık kurun: Genellikle projenin en zor kısımlarından birini bu madde oluşturur. Ancak finansal ya da bireysel sağlanan bütçe kaynağı en iyi ortaklık ilişkileri ile başarıya ulaşır. Aksi halde başarısızlık muhtemeldir. Partneriniz teknik, klinik ya da iş geliştirme alanlarından birinden edinilmiş olabilir.

 

Stratejik ya da teknik  açıdan oluşan sağlam bir talep dijital sağlık teknolojisinin üretim açısından daha kolay bir sürece girmesine ve sonucunda olumlu klinik etkilerinin görülmesine yol açar.

Submit a Comment