Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Mobil Sağlık, Bulaşıcı Hastalıklara Deva Oluyor

Mobil Sağlık, Bulaşıcı Hastalıklara Deva Oluyor

| On 01, Jun 2015

Mobil sağlık, üçüncü dünya ülkelerindeki sağlık hizmetlerinin gelişmesinde önemli bir rol oynayabilecek güce sahip. Özellikle de tek vaka incelemesinin yapıldığı Afrika’nın çeşitli ülkelerindeki araştırmalarda, mobil sağlık uygulamalarının umut vaat edici olduğu görülüyor. Gerek temel bakım hizmetlerinin sağlanmasında gerekse Ebola virüsüyle mücadelede, mobil sağlık teknolojisi her zaman yoksul bölgelerdeki vatandaşların sağlığının düzelmesinde anahtar çözümler sundu ve sunmaya da devam ediyor.

Brookings Teknoloji İnovasyon Merkezi’nin yayınladığı bir raporda; bulaşıcı hastalıkların tedavisinde, birincil sağlık hizmetlerinde ve kronik durumlarda mobil sağlık teknolojilerinin kullanılabileceği yönünde açıklamalara yer verilmiş. Özellikle, telesağlık platformları ve giyilebilir cihazlar, hasta sağlığının daha iyiye gitmesinin yanı sıra, tedavi ve teşhis etkinliklerinin takibinde de önemli bir yere sahip.

177004943-300x300

Uzaktan görüntüleme araçları ve mobil uygulamalar, ebeler ve hasta bakıcılar olmak üzere birçok sağlık çalışanına, gelişmekte olan ülkelerde hasta bakımı konusunda çok çeşitli avantajlar sağlıyor. Rapor, Afrika’nın üç ülkesi üzerine odaklanıyor: Nijerya, Liberya ve Sierra Leone. Raporda, mobil sağlık uygulamalarının özellikle de birincil bakım hizmetleri ve Ebola gibi önemli bulaşıcı hastalıkların iyileştirilmesinde nasıl bir rol oynadığı analiz ediliyor.

Mobil sağlık teknolojisinin temel faydalarından bazıları; sağlık çalışanlarına tedavi ve tanı eğitiminin daha iyi verilebilmesi, salgın hastalıkların seyrinin daha iyi izlenmesi, hasta verilerinin toplanmasında daha organize hareket edebilmek. Örneğin; ebelere yönelik sağlık uygulamalarıyla anne adaylarına ve yeni doğum yapan annelere, hamilelik, doğum, emzirme ve doğum öncesi bakımla ilgili haftalık tavsiyeler yollanabiliyor. Bu uygulamalar Malezya’dan Çin’e kadar dünyanın her yerinde olumlu sonuçlar veriyor. Mobil sağlık teknolojilerinin birincil bakım hizmetleri içine dahil edilmesi, doğum veya hamilelik esnasındaki ölümlere neden olan sebeplerin azaltılması yolunda oldukça önemli bir adım.

Submit a Comment