Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Mobil Sağlık Sektörü Gelecek Vadediyor

Mobil Sağlık Sektörü Gelecek Vadediyor
Nihal Yormaz

Mobil sağlık sektörü, önümüzdeki yıllarda büyümesini sürdürmeyi ve 2014 ile 2020 yılları arasında bu büyümenin; %47.6 oranına ulaşmasını umuyor. Tıpkı iPad ve akıllı telefon uygulamaları, tansiyon aletleri ve diğer görüntüleme cihazlarının kullanımının popülerlik kazanmaya devam etmesini umduğu gibi. Pazar araştırma şirketi ReportLinker, yayınladığı raporda  mobil sağlık sektöründe yaşanan önemli teknolojik gelişmelerin, büyük bir büyümeyi de beraberinde getireceğini belirtiyor.

Raporda ayrıca; mobil sağlık uygulamalarının kullanımındaki artışın, bireylerin yaşam tarzlarıyla veya kronik hastalıklarıyla doğru orantılı olduğu vurgulanıyor. Örneğin; kalp hastası, akciğer kanseri ya da diyabetli olan bir birey, egzersizlerini, beslenmesini ve genel sağlık hedeflerini takip edebileceği akıllı telefon uygulamalarını kullanmayı, diğer bireylerden daha fazla tercih ediyor. Hatta bazı hastalar, bu uygulamalar yoluyla tuttukları raporları, doktorlarıyla paylaşıyor. ReportLinker’ın raporu; kalp izleme cihazlarının, mobil sağlık uygulamalarında başı çektiğini gösteriyor.

Pazar araştırması ve danışmanlık şirketi Grand View Inc.’in mobil sağlık sektörüne yönelik hazırladığı ek raporda; mHealth ürünlerine olan talebin önümüzdeki altı yıl içinde muazzam artmasının beklendiği söyleniyor. Baby Boomer kuşağının yaşlanması ve yaşam tarzıyla ilgili koşulların değişmesiyle birlikte; tam da mobil sağlık sektörünün yapmaya çalıştığı, daha uygun fiyatlı ve erişilebilir sağlık hizmeti; bir ihtiyaç haline geldi. Bu büyümeye; kronik hastalık yönetiminin, uzaktan izleme cihazlarıyla yapılıyor olmasının katkısı çok büyük. Fakat yine de mobil sağlık teknolojilerini hekimlerin ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının benimsemesinin daha yavaş olacağı öngörülüyor. Rapora göre; görüntüleme hizmetleri pazarda, %63’lük bir paya sahipken, tanılama hizmetlerinin payı yalnızca %15.

mHealth_Graph

Raporda “Son birkaç yıldır sağlık alanında önemli gelişmeler olmasına rağmen, sağlık hizmetlerinin uygun fiyatla kullanılabilirliği hala bir sorun olmaya devam ediyor. Bu da; sağlık harcamalarının artması durumunda insanların bu hizmetlere ulaşamayacağı anlamına gelirken, diğer yandan; mobil sağlık uygulamalarının kullanımında bir artışa sebep olacaktır.” şeklinde açıklamalara da yer veriliyor.

Ayrıca; büyüyen kentleşme ve satın alma gücünün artması sonucu; artık hemen herkes akıllı telefon ve benzeri cihazları 3G ve 4G bağlantılarıyla kullanabilecek hale geldi. Bu durumun; global ölçekte sanayi için önemli bir itici güç olması bekleniyor.

Raporda yayınlanan veriler, Kuzey Amerika’nın; 2012 yılında sektörün toplam gelirinin  %33,5’ini elinde tutarak, mobil sağlık piyasasına hakim olduğunu gösteriyor. Ayrıca, raporda bu özel endüstriyi güçlendirmek için; mobil sağlık sektörünün yaşadığı iş birliği ve standardizasyon eksikliği gibi bazı konuların, çözülmesi gerektiği üzerinde de duruluyor.

Tüm bu veriler ışığında, mobil sağlık sektörünün önümüzdeki yıllar için umut vadettiğini ve söylemek mümkün. Bu nedenle de hem tüketicilerin hem de servis sağlayıcıların mobil sağlık sektörüne yatırım yapmaları akıllıca olacaktır.

Submit a Comment