Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Pazarlama Stratejilerinde Gizlilik İhmali

Pazarlama Stratejilerinde Gizlilik İhmali
Ceren Gülpınar

Sağlık hizmet sağlayıcılarının pazarlama politikaları, hasta gizliliği ile ilişkili olan devletin getirdiği  düzenlemelerle uyumlu olmalıdır. Pek çok sağlık hizmeti sağlayıcısı, uygulamalarını desteklemek için pazarlama aktivitelerini gözlemleyip takip etmektedir diyen Avukat Matthew Colongeli, pazarlama stratejilerinin incelenirken hasta gizliliğinin mutlak suretle göz önünde bulundurulması gerektiğini de ekledi.

HIPAA (1)

Cologneli’ye göre sağlık hizmeti sağlayıcıları, Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasasının (HIPPA) ve hastaya ait koruma altına alınmış bilgilerin korunması (PHI) ihmali ile oluşacak potansiyel suçları yeterince bilmiyor. Genellikle ifşa edilmemiş hastaya ait şahsi bilgiler HIPPA tarafından güvence altına alınıyor. Peki kimler hastaya ait şahsi bilgilerin gizliliği konusunda hassas davranmamak için yetkilendiriliyor ve  bu bilgileri ifşa etmenin kime ne gibi faydası var?

Bu gibi bilgilerin kullanılmasının en önemli sebebi şu: Rekabetin hızla arttığı sektörlerden biri olan sağlık endüstrisinde daha fazla pazar payı elde edinmek istenmesi.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, pazarlama aktivitelerini devletin getirdiği yasa ve düzenlemelere göre oluşturacağının garantisini vermek zorundadır. Müşteri bilgilerinin pazarlama aracı olarak kullanılması ile ilgili devlet komisyonu tarafından oluşturulan bir yönetmelikle, aktivitelerin yasalara uygunluğu kontrol altında tutulup takip edilmelidir.

Cologneli’nin açıklamasında: “Hizmet sağlayıcıları tarafından pazarların kullanımı büyümeye ve evrim geçirmeye devam edecek; hizmet sağlayıcıların HIPAA (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası) ve FTCA (Birleşik Tazminat Yasası) gibi diğer tüm eyalet yasaları ile uyumlu bir pazarlama stratejisi geliştirmesi ve uygulaması esas bir yükümlülük olduğu için hizmet sağlayıcıları bu konuda daha dikkatli davranmalı ve bilinçlenmeli.” dedi.

Comments

  1. Bende Pazarlama ile ilgilenmekteyim, bu içeriği faydalı buldum. Teşekkür ederim Ceren hanım ;)

Submit a Comment