Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sağlık Sektörü İçin Dijital Öneriler

Sağlık Sektörü İçin Dijital Öneriler
Onur Tuhta

İnternet kullanıcılarının, yeni bir ürün alırken ya da hiç bilmedikleri bir yere ilk defa seyahate gidecekleri zaman o ürün ya da yerle ilgili yaptıkları “tüketici araştırmaları”nın sağlık sektöründe önemli bir yere sahip olduğunu önceki yazılarımızda da sıkça belirtmiştik.

Tüketici, müşteri ya da hastaların deneyimlerini paylaşabileceği ve içerik oluşturabileceği pek çok platform bulunmaktadır. Hatta, sosyal medyanın gelişmesiyle, dijital ortamda sesinizi duyurmak için o konuya ilişkin bir platformun varlığına gerek olmadığı da açıkça görülmektedir.

İnternetteki bilgilerin internet kullanıcıları tarafından algılanışıyla ilgili 2012 yılında Nielsen’in yaptığı araştırmaya göre; katılımcıların %70’i karşılarına çıkan içeriklerin doğruluğuna inanmaktadır. Bu oran, geleneksel medya kanalları diye tabir edilen televizyon ve gazetelere olan güvenin çok üzerindedir.

Ülkemizde de sağlık konularına ilişkin internet aramaları dikkate alınmaya değerdir. Dijital platformların ve sosyal ağların toplum tarafından bu kadar çok kullanıldığı bir çağda, sağlık kurum ve kuruluşları dijital dünyadaki yerini sağlam bir şekilde almalıdır.

Sağlık alanında internet kullanıcılarına ulaşabilmek için:

  • Kurumun dijital dünyadaki itibarını ve değerini arttırmak için kurum imajını yansıtan bir sosyal medya kültürü oluşturulmalıdır.
  • Kurumlar; kendi oluşturabilecekleri platformların ya da mevcut platformların moderatörlüğünü üstlenebilir ve internet kullanıcılarını doğru sağlık bilgilerine yönlendirebilir.
  • Kurumlar, internet kullanıcıları tarafından benimsenmiş popüler sosyal ağlarda yer alabilir.
  • Kurumun bahsedildiği tüm sosyal ağlarda dijital dinleme yapılması ve verilerin değerlendirilmesi faydalı olabilir.
  • Kurumlar; hastalarını, hasta yakınlarını ve takipçilerini hizmet ve servisler hakkında yorum yapmaları için motive edebilir. Dijital dünyada kurumun itibarının oluşturulmasına takipçiler de dahil edilebilir.
  • Kurumlar, hizmet sundukları kişilerin değerlendirdiği online memnuniyet anketleri ile servislerine duyulan güveni ve değerlendirme sonuçlarını takipçileriyle paylaşarak kalitedeki şeffaflıklarını yansıtabilir.

 

 

 

 

 

 

Submit a Comment