Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Büyük Veri ve Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları: Nicelikten Niteliğe

Büyük Veri ve Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları: Nicelikten Niteliğe
Seçil Uygungil

Eski Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Snowden ABD hükümetinin büyük çapta veri madenciliği ve gözetleme yaptığını dünyaya açıkladığı zaman, günümüzün dünyasında kimsenin veriye karşı bağışıklık kazanmadığını hatırlatmış oldu. Veri gücünü nasıl dizginleyeceğimiz ve olumlu yönlerini azami seviyeye nasıl çıkarabileceğimizse hala tartışılıyor.

Veriler son yıllarda sağlık hizmetleri insan kaynaklarının da manzarasını değiştirmiş durumda. Bu değişiklik dijital teknolojinin ve sosyal medyanın aracı olarak kullanılmasıyla birlikte geldi. Sağlık sektöründeki hastalar, doktorlar ve savunma grupları giderek bu kaynaklara daha çok güveniyor ve sağlık hizmetleri insan kaynakları da bu alanı büyük oranda yönlendiren stratejileri ve taktikleri tecrübe ediniyor. Verilerin önemli bir kısmını dijital faaliyetler ve mobil uygulamaların yanında tweetler, Facebook paylaşımları, bloglar, forum yorumları gibi kullanıcının geliştirdiği içerikler oluşturuyor.

İnsan kaynakları uzmanları bu içerikleri iletişim veya pazarlama açısından ele alıyor. Alakalı konular nerde tartışılıyor? Kaç tweet atılıyor? Çevrimiçi bağlantılar nasıl yönlendirilebilir? Hedef kitleye nasıl ulaşılır? Dönüşüm oranı nasıl yürütülür?

Bütün bunların hepsi gerekli sorulardır ancak asıl önemli nokta iletişimin ve pazar odaklı yaklaşımın sağlık hizmetleri açısından çok da bir değer taşımadığı. Sağlık hizmetleri insan kaynaklarının en güçlü müşterileri ilaç şirketleri ve sağlık hizmetleri kuruluşları olduğundan sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelişim sağlanması için gereken değişiklikler üzerinde odaklanmalıdır. Belki de insan kaynaklarının yapması gereken değişiklik sağlık hizmetlerinin niteliğini ölçebileceklerini paydaşlara göstermektir. Büyük veri çağının gelişi bu hedefe ulaşmak için kestirme yolu açtı diyebiliriz.

Harvard Üniversitesi İşletme Okulu profesörü Michael Porter’ın, New England Tıp Dergisi’nde 2010’da yazdığı makalede belirttiğine göre sağlık hizmetlerinin niceliği yerine hastalara hizmette yüksek kalite sağlık hizmetlerinin genel hedefi olmalı. Bugün nitelik kavramına verilen önemin hizmette niceliğin önüne geçmesi sağlık hizmetlerindeki alanları da ona göre şekillendirmektedir. Sonuç odaklı model bu durumda hizmetin her noktasında maliyetin verimliliğini analiz etmekten geçiyor. Hizmet verenler için bu değişiklik yapılan işlem sayısının yerine, hasta odaklı sonuçlara göre yapılan nitelikli ve yeni bir geri ödeme sisteminin hedef olarak gösterilmesi demek. Sağlık hizmetleri insan kaynakları kullanıcı kaynaklı içerikli veri tabanı sayesinde, müşterilere sağlık hizmeti verilen kurumlarda hizmet değerini göstermelerine yardımcı olarak iletişim verilerini klinik bağlama çevirmede eşsiz bir rol oynayabilir.

Geçtiğimiz hafta, sağlık verilerini sunmada yenilikler getirmek için kamu ve özel sektörden 2000’den fazla katılımcısıyla dördüncü Health Datapalooza Conference düzenlendi. Kamusal verilerden nasıl yararlanılması gerektiği popüler bir konuydu. Örnek olarak epidemiologların Facebook’u obezite araştırmaları için kullanmasını gösterebiliriz. PatientsLikeMe klinik analizler için kişisel raporları toplayan çevrimiçi bir hasta kanalı. Bu çabalar gösteriyor ki insan kaynaklarının topluluk inisiyatifi için her gün ulaşıp analiz ettiği veriler aynı zamanda bütün sektörün gelişimi için yeni alanlar sunarak sonuçları göstermek için kullanılabilir.

PWC’ye (PricewaterhouseCoopers) göre ilaç sektörü ‘’ilaç satıcılığı’’ görevinden uzaklaşıyor ve yeni iş modelleri oluşuyor. Bu sebeple ilaç sektörünün hasta için önlem almadan rehabilitasyona kadar iş yelpazesi büyüyor.

İlaç ve hizmet sektörlerindeki bu değişiklikler sağlık hizmeti insan kaynaklarını da gelişmeye zorluyor. Bazı değişikler kolay olabilir. Örneğin; hastalıklara karşı farkındalığı arttırmak için oluşturulan mobil uygulamalar kullanıcının sağlık bilgilerini veri üzerinden analiz etmek için kullanılıyor. İnsan kaynaklarının verileri analiz etmede giderek uzmanlaşması sağlık hizmetlerinde verinin daha etkin kullanılmasını sağlıyor.

Submit a Comment