Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sağlık Sektöründe Dijital Algıyı Güçlendirecek Tüyolar

Sağlık Sektöründe Dijital Algıyı Güçlendirecek Tüyolar
Yasemin Şahan

Fransa Sağlık Bilişim Sistemleri Delegasyonu‘na göre; sağlık sistemine, kamu sağlığının ihtiyaçlarına cevap veren, halkın kullanım alışkanlıklarına adapte olabilen ve ekonomik koşullara uygun dijital teknolojiler entegre etmek; sektörün daha iyi işlemesini ve inovatif olmasını sağlar niteliktedir. Dijitale adapte olabilmiş sağlık sistemi teknoloji çağına uyum sağlar ve daha yenilikçi perspektiflere sahip olur. Toplumda yaşlılığın demografik artışı, kronik hastalıklar nedeniyle artan kilo ve kendine yetebilirlik durumundaki gerileme, hastalıkları öngörmedeki yetersizlik, ölüm oranları, sağlık profesyonelleri arasında yetersiz iş birliği, sağlık sektöründe düzgün işlemeyen teftiş sistemi ve medikal acil durum mekanizmalarındaki eksiklik gibi sebepler insanların dijital kullanımına eğilimlerini arttırmıştır. Son zamanlarda oldukça popüler olan ‘’Quantified Self’’ (dijital uygulamalar ile kişinin medikal verilerini nicelleştirmesi, örneğin; kaç kalori harcadığı, kaç adım yürüdüğü gibi) terimi de bu bağlamda günlük yaşamımıza yerleşmiştir zira sağlık hakkında daha temkinli olabilmeyi sağlayan mobil aplikasyonlar ve web uygulamaları sayesinde, kişi bir nevi kendisinin doktoru olabilmektedir.

Bununla beraber, sağlık sektörünün dijital teknolojileri benimsemesi gereken 4 stratejik kullanım alanı mevcuttur. Bunlardan ilki; sağlık profesyonelleri ve kurumlarının medikal ekipmanlarının mümkün olduğu doğrultuda dijital ve inovatif hale getirilebilmesidir. İkinci alan ise, kamunun bilgi edinebileceği bir bilişim platformu sistemi oluşturulmasıdır zira kullanıcılar hastane, doktorlar, ilaçlar ve hasta hakları ile alakalı veriler sayesinde seçimlerini gerçekleştirmektedirler. Diğer yandan, sağlık endüstrisinin ve araştırmacılarının veri transparanlığını sağlaması farmakovijilans (Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsar) açısından güvenli veri erişebilirliğinin gerçekleştirilmesi, üçüncü kısmı teşkil eder. Son olarak; sağlık profesyonellerinin veri paylaşımı yapabilecekleri bilişim platformu oluşturulması, mesleki açıdan daha koordine olunmasını sağlayacaktır. Medikal veriye erişilebilirlik ne kadar sistematik ve iyi işler durumda ise sağlık sistemi de o derece gelişmeye açık ve verimli olacaktır. Bu bağlamda sağlıkta dijital teknolojilerin kullanımı; kullanılan dil ve anlaşılabilirlik, veri paylaşım zamanı ile sürekliliği ve kolay kullanım açısından önem taşır.

Dijital sağlık, hastalara kişisel sağlık verilerine ulaşabilme imkanı tanımalıdır. Bununla beraber, hasta haklarını ve sağlık bilgilerini legal açıdan güvenli hale getirmek için dijital bir sistem de geliştirilmesi gerekmektedir.

Sağlık sektörünün dijital platformları kullanması, orijinal fikirlere açık olmayı ve gerçekleştirdiği aksiyonlara kamunun ilgisini çekmek adına projeler geliştirmesini teşvik eder. Teknik ve içerik açısından bütüncül bir algı yaratılması önemlidir.

Submit a Comment