Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Mobil Sağlıkta Başarı İçin Gerekenler Nelerdir?

Mobil Sağlıkta Başarı İçin Gerekenler Nelerdir?
Ece Balkan

Günümüzde önemi her geçen gün artan, sağlık hizmetlerinin mobil cihazlar ile hastalara ve kullanıcılara ulaştıran mobil sağlık, maliyetleri düşürmeye ve sağlık sonuçlarını geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Uzmanlara göre mobil sağlık endüstrisi hasta katılımını arttırmalı ve uzun vadede sürdürülebilir fayda için birlikte çalışabilirliği büyük ölçüde desteklemelidir.

Mobil Sağlık Sektörünün Değerlendirilmesi

Sağlık sektörü gün geçtikçe gelişen mobil sağlık uygulamaları ile dijital ve mobil odaklı sektör haline gelmektedir. 2014 Kasım ayı PricewaterhouseCoopers’ın raporuna göre ankete tabii tutulan klinik tedavi uzmanlarının %86’sı, önümüzdeki 5 yıl içerisinde mobil uygulamaların hasta sağlık yönetimi için bir gereklilik olacağını tahmin etmektedir.

Geçtiğimiz hafta Washington D.C’de düzenlenen 2014 Ulusal Liman Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan Walgreens’in Genel Başkan Yardımcısı Harry Leider, mobil sağlık sektörü sürecinde olan 4 kategoriden bahsetmiştir:

1- Sağlık, formda olma ve iyi hissetme,

2- Kendi kendine tanı koyma,

3- Akut durum yönetimi

4- Kronik durum yönetimi

Yukarıda bahsedilen her kategori birbirinden farklı mobil teknolojiler ile desteklenmekte ve gelişmektedir. Örneğin, sağlıklı olma ve kendi kendine tanıma kategorisi taşınabilir cihazlarla takip ve kontrol edilebilirken; akut ve kronik yönetimi, tele sağlık servisleriyle tamamlanabilir. Ödeyiciler tele sağlık servislere daha fazla eğilim gösterirken; tedarik eden kişiler ise mobil sağlık teknolojilerini kullanma eğilimindedir. Hastalar ise kendi kendine tanı yapmaya ve sağlıklarını kontrol edebilmeye olanak sağlayan mobil sağlık hizmetlerini kullanmayı tercih etmektedirler. Görüldüğü gibi hastalar ve sağlayıcıların mobil sağlık kullanımı ile ilgili düşünceleri farklılık göstermektedir. Bu konu ile ilgili Qualcomm’un Genel Müdürü Derek Aberle, hasta ve sağlayıcıların mobil sağlık kullanımının sıralanması, mobil sağlık endüstrisinde büyük potansiyel kazanımlara neden olabileceğini söylemiştir.

Hasta Odaklı Mobil Sağlık

Hasta odaklı mobil sağlık gelişmelerinin potansiyel faydaları sadece finansal açıdan düşünülmemelidir. Çünkü teknoloji, insanların kendi sağlık durumlarını kontrol etmelerine teşvik eden oldukça önemli bir etmendir.  Big White Wall CEO’su ve kurucusu Jen Hyatt, Amerikada ikamet eden 61.5 milyon kişinin %60’ının destek alamadıkları için ruhsal sağlık problemlerinin olduğunu söylemiş ve mobil sağlık endüstrisinin bu durumu değiştirebileceğine değinmiştir.

Birçok sağlık servisi hastaların kendi sağlıklarını geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Mobil sağlık teknolojilerinin uzun vadedeki maliyeti ve faydası hasta katılımlarına bağlıdır. Başka bir deyişle, hiçbir sağlık sistemi hastaların katılımı olmadan sürdürülemez. Yeni sağlık sistemlerinin sürdürebilir olması hastaların katılımı, adaptasyonu ve benimsemesi ile gerçekleşir. Yapılan araştırmalar tüketicilerin mobil sağlık servislerine (tele sağlık, giyilebilir cihazlar vb.) bakış açılarının olumlu olduğunu göstermesine rağmen tüketicilerin bu servislere olan bağlılığı ve uyumluluğu henüz düşük seviyelerdedir.

Center for Connected Health Direktörü Joseph Kvedar, Amerika’da yaşayan her 10 kişiden birinin sağlık takip ve kontrol cihazlarına sahip olduğunu ama bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun 6 hafta içerisinde sahip oldukları cihazları kullanmayı bıraktıklarını söylemiştir. Buna ek olarak Kyedar, mobil sağlık uygulamalarının %80’inin 2 hafta içerisinde kullanıcıların cihazlarından silindiğine de değinmiştir.

Mobil Sağlık ve İşbirliği

Kapsamlı veri alışverişine olanak sağlayan işbirliği veya karşılıklı çalışabilirlik mobil sağlık teknolojilerin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Son birkaç yılda tüketiciler için birlikte çalışmaya imkân sağlayan araçlar üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Fakat mevcut pazar, hastaların kendi sağlıklarını kontrol etmesine neden olan serbest veri akışına henüz izin vermemektedir.

Mobil sağlık için işbirliği, ürün ve servislerin bir arada geliştirilmesini hedeflemektedir. Ürün ve servislerin bir arada geliştirilmesi mobil sağlık sektörü ve kullanıcılar açısından oldukça faydalı sonuçlar ortaya çıkabilir. Böylece sağlık sektöründe hasta, hasta yakını ve doktorlar arasında ihtiyaç doğrultusunda ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve işbirliğinin uygun kanallar ile sağlanması gerekmektedir.

Submit a Comment