Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sosyal Medya Ağları Sağlık Verileri Toplamak İçin Önemli Bir Kaynak

Sosyal Medya Ağları Sağlık Verileri Toplamak İçin Önemli Bir Kaynak
Can Aytı

Sağlık araştırmacıları veri elde etmek için sosyal medya ağlarına, sağlık ile ilgili bilgi teslim eden araçlara yöneldiler. Sağlık ile ilgili içeriklerde, sosyal medya etkilerinin ve web içeriklerinin analiz edilmesi için yapılan bu araştırmalarda, sosyal medya kullanımı çok tercih edilmiyordu. Ancak veri açısından oldukça zengin bulunan bu kaynaklar da artık ele alınıyor.

Yapılan incelemelerde sosyal medya ağları, veri toplamak için yol olarak seçildi ve sosyal medya kullanımının sağlık ile ilgili veri toplamada ne kadar etkili olduğu izlendi. Veri kalitesinin veri toplama metodundan etkilenip etkilenmediği gözlendi. Sosyal medya ağları ile ulaşılan kullanıcı sınıfları belirlendi. Sosyal medya ağlarının güçlü ve zayıf noktaları ele alındı.cc

Literatürde MEDLINE, Embase veri tabanları, sistematik olarak  1996 yılından günümüze ulaşan, PsycINFO Ovid, PubMed interfaceleri kullanılarak 2013 yılında gözden geçirildi. İncelemeler 2 yorumcu tarafından yapılırken, dahil olan, dahil olmayan ve protokol olarak önceden belirlenenler tarafından da kalite değerlendirilmesi yapıldı.

Dahil edilme kriterleri 10 çalışmanın analiz edilmesiyle açık bir şekilde sonuçlara ulaştı. 4 ana sonuç elde edildi:

  1. Sosyal medya kanalları araştırmacılar tarafından veri toplama aracı olarak kullanıldı. Dahil olan tüm çalışmaların kesit ve nicel olarak incelemeleri yapıldı.
  2. Datalar sorulara cevap oranları, tarihler, maliyetler, eksik kalan veriler ve geçerli olup olmamaları yönünden sınıflandırıldı. Kıyaslamalar ise yalnızca cevap oranları ve maliyetlerin göz önünde bulundurulmasıyla yapıldı.
  3. Hedeflenen katılımcılar çoğunlukla gençler ve kadınlar oldu.
  4. Yapılan tüm çalışmalar sosyal medya ağlarının etkili bir işe alım yöntemi olduğunu gösterdi. Ancak zaman içinde bu kanı bir ön yargı olarak da örneklendirilebilir.

Sonuç olarak yapılan araştırmalarda sosyal medyanın önemli bir rolü olduğu gözlemlendi. Araştırma sonuçlarına etki etmeden, sosyal medya kanallarının etkili bir şekilde nasıl kullanılabileceği anlaşıldı. Kullanım alanları hızla artan sosyal medya ağlarının güçlü yönlerini bir avantaja dönüştürmek için, etkili araştırma tasarımının ortaya çıkardığı zayıf yönlerin belirlenmesi bir zorunluluktur. Bu planlar sosyal medya ağlarını kullanarak araştırma yapmak isteyen bilim adamlarına önemli bir bakış açısı kazandırmış olur.

 

Submit a Comment