Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Teletıp Hizmetleri 2015 Yılı İçin Yeniden Tanımlanıyor

Teletıp Hizmetleri 2015 Yılı İçin Yeniden Tanımlanıyor
Can Aytı

Medicare, teletıp hizmetlerini geliştirmek adına, 2015 yılı için B Bölümü hekim ücret tarifesini yeniden değerlendirmeye hazırlanıyor.

Son yıllarda teletıp platformunu, telefon, e posta, faks ve mobil cihazlar gibi ortamlara taşıyan gelişmeler yaşandığı da gözden kaçırılmaması gereken ayrıntılardan sadece birkaçı.

Video konferans kabiliyeti doktorlara, uzaktan yaşamsal işaretleri alma, görsel sağlık koşullarını değerlendirme, geniş bir alanda dışarı-hasta bakımı, bazı dermatoloji bakımlarının yanı sıra konuşma terapisi ve ruhsal sağlık tedavileri gibi geniş bir yelpazede tedavi olanağı sunuyor.

Her ne kadar bu ayrıcalıktan her hasta yararlanamasa da, teletıp hizmetleri, yaşlı, hareket kabiliyeti kısıtlanmış hastalar ve kırsal alanlarda yaşayan hastalar için sağlık hizmetlerini geliştirmekte. Bu uzaktan tamamlanabilir hizmet sayesinde, işveren giderleri ve hastaların seyahat giderlerinin azalması da bu hizmetin artılarından birkaçı.

teletıp

Önerilen değişiklerden en başta geleni ise; ruh sağlığı tedavilerinin tamamen teletıp üzerinden yapılması üzerine. Çünkü çoğu durumda, yüz yüze video konferansı, başarılı bir tedavi için gereken etkileşimi sağlayabilmekte.

Teletıp servisinin hastalar açısından kârlı olmasının yanı sıra, sağlık hizmetlerine erişimi artırması yönünden uzun vadede herkese tasarruf sağlayacak bir sistem olması da bahsedebileceğimiz farklı bir artı yön.

 

Submit a Comment