Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Yeni Teknoloji Firmalarının Sağlık Sektörüne Giriş Nedenleri

Yeni Teknoloji Firmalarının Sağlık Sektörüne Giriş Nedenleri
Alperen Sözen

Amerikan sağlık sektörü, yeni kurulan sağlık ve bilişim firmalarının istilasına uğruyor. Yeni kurulan bu teknoloji firmaları, pazarın içine düştüğü kısır döngüyü ve fazla iş gücü sorununu kırmak açısından sektörün kurtuluşu gibi duruyor. Bu firmaların aynı zamanda, sağlık hizmetlerinin kalitesini de arttırması bekleniyor.

Kırılma noktası Eylül 2007’de, Athenahealth‘in halka açılmasıyla başladı. İlk günden paydaş hisselerinin fiyatlarında yaşanan %97’lik sıçrama, büyük talebe neden oldu. O zamandan bugüne firmanın değeri 5 milyar dolara kadar yükseldi. Athenahealth, yatırımcılara, girişimcilere ve yazılım mühendislerine sağlık sektörünün yatırım için aç olduğunu ve çok fazla fırsat barındırdığını kanıtlamış oldu.

athena

Büyüklüğü ve büyüme oranının çekiciliğine rağmen, sağlık sektörü bugüne kadar bilişim firmaları için hiç çekici olmamıştı. Athenahealth, bu noktada buzları kırarak durumun aslında tam tersine olduğunu kanıtladı.

Athenahealth’İn başarısından sonra, birçok geniş ölçekli yatırım yapıldı ve sağlık sektöründeki fırsatların çerçevesi genişledi. Sektörde ses getiren gelişmeler ise şunlar oldu:

  • Büyük buhran 8.8 milyon Amerikan iş gücünün kaybına yol açtı. Bu da taleplerin tüm ekonomi çevresinde (sağlık sektörü de dahil) düşmesini tetikledi. Bu daralmaya rağmen sağlık sektöründe iş gücü %7.2 arttı. Bu artış, iş gücü verimliliğinde yaşanan daralmanın sağlık sektöründeki gereksiz harcamanın çoğunluğunu oluşturduğunun fark edilmesini sağladı.
  • 2009 Amerikan Toparlanma ve Yeniden Yatırım Hareketi içinde yer alan Ekonomik ve Klinik Sağlık için Sağlık Bilgi Teknolojleri Hareketi (HITECH), doktorlara ve hastanelere elektronik sağlık kayıtlarına geçiş yapmalarını teşvik etmek için 25.9 milyar dolarlık bir program olarak tasarlandı. Elektronik sağlık kayıtları adaptasyonu, muayenehane sahibi doktorlar arasında %80, hastaneler arasında ise %60 oranında bir artış gösterdi. Bu da, ZocDoc, Health Catalyst ve Practice Fusion gibi pek çok sağlık yazılımı girşiminin başarılı olmasını tetikledi.zocdoc
  • Ödenebilir Hizmet Hareketi, büyük miktarda verinin maliyeti düşürürken kaliteden ödün vermeyerek bedava ulaşımını sağladı. Ek olarak, dijital sağlık uygulamaları, mobil telefonlar, ve giyilebilir cihazlar, genom biliminde yaşanan gelişmeler sağlık sektöründe büyük verinin birikimini sağladı. Bu veriler, daha büyük market verimliliğine, daha tüketici odaklı ürün ve hizmetlere ve kanıt bazlı kişiselleştirilmiş klinik bakım hizmetlerinin oluşmasına ortam hazırladı.
  • Yine aynı hareket, bedava hizmetten ziyade risk bazlı profilerasyon ödeme modellerinin gelişimini tetikledi. Örneğin, güvenilir hizmet organizasyonlarının sağlayıcıları yıllık tasarruflar bazında ödüllendirildi ve paket ödeme kullanan hizmet sağlayıcıları uç uca kür tedavilerine yönelik sabit bir bütçe aldılar. Bu ekonomik teşviklere efektif bir şekilde cevap veren firmalar, hizmet sağlayıcılarına yönelik popülasyon risk yönetimi, maliyet ve trend analizleri hizmetleri ve hastalarla etkileşim yaratılmasını sağlayan yazılımları hizmet olarak sunmaya yöneldi.

Bilişim hizmetleri sağlayan firmalarla sağlık sektörü arasındaki bariyerler hızla yıkılıyor. Her inovasyon, daha fazla verinin yaratılmasını; bundan ötürü de tüm oyuncuların rekabet ederken, sağlık sektörü ekosisteminde yer alan yetersizlikleri, kalite ve değer yaratma çerçevesinde çözmeye çalışmalarını tetikliyor.

Submit a Comment