Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Rakamlarla İlaç Sektöründe Dijital Pazarlama [Anket]

Rakamlarla İlaç Sektöründe Dijital Pazarlama [Anket]
Onur Tuhta

Geride bıraktığımız ayda İrlandalı Promozoo adlı dijital ajans, ülkesindeki ilaç şirketlerinde pazarlama çalışanları arasında yaptığı anketi yayınladı.

Ankete göre; 2013 yılında, pazarlamacıların zorlanacağı en büyük konu, her zaman olduğu gibi, yaratıcı ve yenilikçi olmak gibi görünüyor. Öte yandan dijitalleşme sürecinin de bir hayli yıpratıcı olacağı tahmin ediliyor.

Çalışılan kurumlardaki dijital stratejileri de yorumlayan pazarlama bölümü çalışanlarının, %67’si bir dijital strateji geliştirdiklerini, %27’si işleyen bir dijital stratejilerinin olduğunu ve %6’sı da herhangi bir stratejilerinin bulunmadığını belirtmiştir.

Mobil stratejilerinin hazırlanma aşamasında olduğunu belirtenlerin oranı %53’tür. Bu konuda mevcut bir stratejisi olduğunu belirten pazarlama çalışanı oranı da %7’lik bir paya sahiptir. Ankete katılanların %40’ı ise henüz bir mobil stratejilerinin olmadığını belirtmiştir.

Pazarlamacıların %38’i 2013 dijital stratejilerinin içerisine uygulama geliştirme, sosyal medya ve videoyu eklemiştir. %19’u ise web site tasarımına ve optimizasyona önem vereceğini belirtmiştir. %16’lık kısım, çevrim içi seminerleri, %15’i dijital reklamcılığı (Adwords ve banner), %12’si ise e-bülteni stratejileri arasına almaktadır.

Anket gösteriyor ki; pazarlamacılar arasında geleneksel ve dijital pazarlama yatırımlarının geri dönüşlerinin hesaplanmasında bir bölünme var gibi. %53’ü dijital pazarlamada bu hesaplamaların daha kolay olduğunu belirtirken, geriye kalan %47’lik kesim bu konuda kararsız.

Aynı belirsizlik, dijital pazarlamanın daha az bütçeyle hedef kitlesine daha kolay ulaşma konusunda da geçerli. Ankete katılanların %46’sı kolay ulaşıldığını savunsa da katılımcıların %44’ü kararsız.

2012 yılında dijital pazarlama bütçelerinin, toplam pazarlama bütçesinin %20’sinden daha az olduğunu belirten katılımcıların oranı %86’dır. %7’si ise %21 ile %40 oranında bir paya sahip olduklarını, geriye kalan %7’lik kesim ise %40’ın üzerinde bir harcama yaptıklarını belirtmiştir.

Belirtilen bütçelerin ardından, 2013 yılında, dijital pazarlamaya ayrılan bütçenin değişmeyeceğini belirten çalışan oranı %27, pazarlama planı dahilindeki dijital çalışmalara ayrılacak bütçenin artacağını belirten çalışanlar ise %73 oranına sahiptir.

Sizce ülkemizdeki ilaç sektöründe durum nedir? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Submit a Comment