Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Dijital Dönüşüm ve İlaç Sektörü

Dijital Dönüşüm ve İlaç Sektörü
Yasemin Şahan

Dijital pazarlama araçlarının benimsenmesi, sağlık hizmetlerinin dijitalleştirilmesi ve halkla ilişkiler alanındaki gelişmeler; ilaç sektörünü, dijital platformlarda konumlanması konusunda yeni stratejiler üretmeye teşvik etmektedir.

Dijital devrim, heryerdelik esasına bağlı olarak işleyen bilişim teknolojilerini kitlelere benimsetiyor. Bununla beraber, aynı kitlelere hitap eden ulusal ve uluslararası şirketler de bünyelerinde dijitalleşme eğilimi göstermektedirler. Bilişim teknolojileri; endüstri devriminin iş modeli, organizasyonu, çalışma kültürü ve yönetim şeklinde yarattığı büyük dönüşümler gibi sinyaller vermektedir. Ancak, ilaç sektörü bu dönüşümleri geç kucaklayabilmiş bir sektördür. İlaç firmaları tarafından legal ve geleneksel iletişim yöntemleri kullanılan ve hekimlere sponsorluk şeklinde gerçekleştirilen marka iletişimi, klasik pazarlama perspektifini uzun süre benimsemiş ve bilgi teknolojilerine geç ayak uydurmuştur.

Bu bağlamda, ilaç sektörünün büyük bir kısmında verilen sağlık hizmeti segmentlerine uygun, uzun soluklu dijital stratejisi bulunmamaktadır. Marka bilinirliliğini arttırmak için en akılcı çözüm; çapraz kanal optimizasyonu ile mobil uygulamalar, web sayfaları ve çevrimiçi cihazlar gibi farklı dijital mecralarda aktif olunmasıdır.

Dijital dönüşüm, ilaç sektörünün ilerleme aşaması ve marka değeri oluşturmasında vektör niteliğindedir. Webinar, web konferans ve arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak tasarlanan oyunlaştırma uygulamaları gibi inovatif tasarımlar; medikal profesyonel dünyanın hizmetine sunulurken mobil uygulamalar, çevrimiçi sağlık cihazları, sosyal ağlar, hizmet veya ürün için tasarlanan oyunlaştırmalar da hastalara hitap edecek yeni iletişimsel alanlar yaratmayı sağlar.

Gerçek görüntü ve sanal gerçeklik arasındaki arayüzlerin (QR kodlar, flash kodlar, coğrafik konumlandırma, arttırılmış gerçeklik vb.) kullanımı ilaç firmalarının daha yenilikçi ve kişiselleştirilmiş hizmet vermelerini sağlamaktadır. Diğer yandan, sağlık sektöründeki ilaç, tedavi, bakım gibi tüm ürün ve hizmetler dijital bağlamda amaç birliğine tabiidir çünkü dijital dönüşüm ekosistemi dahi etkilemektedir. Öyle ki, artık bireyler tüm fiziksel aktivitelerini nicel veriler haline dönüştürmektedirler (Quantified Self). Dijital teknolojilerin insani aktivitelerin her birini nicel verilere dönüştürebiliyor olması, Apple ve Nike ortaklığı gibi sektörler arası iş birliğine de teşvik etmektedir.

Bununla beraber, ilaç sektörü dijitaldeki gecikmeyi telafi etmeli ve bu yönde yeni stratejiler geliştirmelidir zira aşağıdaki tabloda belirtilen sosyal ağ kullanım oranları, bu mecralar sayesinde etkileşimli kitle iletişimi yapmamızı kolaylaştırır.

SALlzhd

Submit a Comment