Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sağlıkta Dijital Kayıt Kullanımında En İleri 10 Ülke

Sağlıkta Dijital Kayıt Kullanımında En İleri 10 Ülke
Onur Tuhta

Bloomberg News muhabirlerinden Jordan Robertson, tıbbi kayıt ve e-reçete kullanımını baz alarak düzenlediği ve bir araştırmaya dayanarak hazırladığı raporda, sağlık alanında dijitalleşen gelişmiş ülkeleri sıraladı. 2009 ve 2012 yıllarında birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan doktorların dijital kayıt kullanımındaki gelişimlerine göre sıralama şu şekildedir:

10. İsviçre

İsviçre’de, 2012 yılında hekimlerin %41’i dijital tıbbi kayıtları kullandığı belirtilmiştir. Ancak bu ülke 2009 yılındaki araştırmaya dahil olmadığından geçmişteki oranla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

9. Kanada

Kanada’da 2012 yılında dijital tıbbi kayıt kullandığını belirten doktor oranı %56’dır. 2009 yılında incelendiğinde, %37’lik bir oran tespit edilmiştir.

8. Fransa

2012 yılında, hekimlerinin %67’sinin dijital kayıt kullandığı tespit edilen Fransa, bu sıralamada 8. sırada yer almıştır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu oranın 2009 yılında %68 olarak tespit edilmesidir.

7. Amerika

Amerika gelişmiş bir teknoloji sistemine sahip olmasına rağmen bu sıralamada birçok ülkenin gerisindedir. Yine de, 2009’dan 2012 yılına, dijital sağlık konusunda yüksek bir sıçrama yapmış ve hekimlerin %46’sı dijital kayıt kullanıyorken bu oran %69’a yükselmiştir.

6. Almanya

Almanya’daki hekimlerin, 2012 yılındaki ankete göre, dijital tıbbi kayıtları kullanma oranı %82 olarak belirlenmiştir. 2009 yılında bu oran; %72 olarak tespit edilmiştir.

5. Avustralya

Avustralya’da, 2009 yılında yapılan ankette, hekimler arasında dijital kayıt kullanım oranı %95 olarak tespit edilmiş,  2012 yılında ise bu oran %92’ye gerilemiştir. Ancak buna rağmen listede 5. sırada bulunmaktadır.

3. Yeni Zelanda

Ülkedeki hekimlerin dijital tıbbi kayıt kullanımında 2009 ve 2012’deki yapılan anket sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmamış ve %97’lik oran korunmuştur.

3. İngiltere

İngiltere’deki hekimlerin dijital kayıt kullanımı ise, 2012 verilerine göre, %97’dir. Bu oran 2009 yılında %96 olarak belirlenmiştir. Bu veriler eşliğinde sıralamada Yeni Zelanda ile 3.lüğü paylaşması uygun görülmüştür.

1. Hollanda

Hekimlerinin %98’inin dijital sağlık kayıtlarını kullanması ile zirvede olan Hollanda’nın, 2009 yılında %99’luk bir kullanım oranına sahip olduğu da belirtilmiştir.

1.Norveç

Araştırmaya göre, Hollanda’yla birlikte birinciliğe sahip ülke, Norveç’tir. Hekimlerce dijital kayıt kullanım oranı, 2009 yılında %97 iken 2012 yılında %98’e yükseltmiştir.

Comments

Submit a Comment