Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

İlaç Sektöründe 2015’in 7 Önemli Dijital Pazarlama Trendi

İlaç Sektöründe  2015’in 7 Önemli Dijital Pazarlama Trendi

| On 01, Jun 2015

Sosyal medyanın artan popülaritesiyle beraber birçok firma ve sektör, sosyal medya hesapları üzerinden pazarlama stratejileri belirlemeye başladılar. Buna bağlı olarak da sosyal medyada bir rekabet ortamı oluştuğundan markalar, değişen dijital trendleri yakalamaya çalışarak rakipleri arasından sıyrılıp sosyal medyada fark yaratma yoluna gittiler.

Sağlık sektörü de, müşterilerine en kolay ulaşabilme imkanının sosyal medya olduğunu bilen ve sosyal medyanın imkanlarını fırsata çevirebilen bir sektör. Fakat sağlık sektörü için tek geçerli pazarlama yöntemi elbetteki sosyal medyadan geçmiyor.  Biz de sizler için sağlık sektöründe çok önemli etkisi olan pazarlama stratejilerinden 7 tanesini inceledik.

1. Hasta Güçlendirme

İlaç firmaları için ürün geliştirmenin ötesinde hizmetlerini geliştirmeleri de önemli. Firmalar hizmetlerini geliştirdikçe hastaların davranışlarında da olumlu yönde bir değişiklik gözlediği için, hastanın güçlendirilmesi oldukça büyük önem taşıyor. Bugün, taşınabilir ve giyilebilir teknolojilerinin sağlık sektörünün içine bu kadar dahil olmasının sebebi de işte bu. Hastaların, davranış değişikliği gösterebilmesi için motive olmasının gerektiği noktada teknoloji imdada koşuyor. Teknoloji tek başına hastanın motivasyonunu sağlayamayacağından sağlık uzmanları, akrabalar ve hasta bakıcılar arasındaki iletişimin sağlamlaştırılması için çok kanallı bir yaklaşım belirlenmesi gerekiyor. 2015 yılının ilk yarısında üzerinde durulan dijital sağlık araçlarının sonraki yarıda ve ilerleyen yıllarda da gelişmesi durumunda pazarlama alanında ulaşılmak istenen hedeflere başarıyla ulaşılacağı öngürülebilir.

2. Giyilebilir Teknoloji

Giyilebilir teknoloji devriminin genel sağlık üzerindeki etkisi oldukça büyük. Yaşam tarzı, sağlık ve fitness kategorilerindeki uygulamalar, tüketicilerin %80’isi tarafından kullanılıyor. Apple, Google, Microsoft, Samsung ve aktif olarak bu alana hizmet veren teknoloji devlerinin milyar dolarlık büyüme rakamları da bu durumu doğruluyor. Giyilebilir teknolojiler, gelecekte hastalık eğilimlerini belirlemeye yardımcı tedavi sonuçlarının tahmin edilmesi ve tedavilerin geliştirilmesi için toplu hasta verilerinin toplanmasında daha da tamamlayıcı bir rol oynayacak gibi gözüküyor.

3. Sanal Gerçeklik

Sağlık sektörü sanal gerçeklik yoluyla hastalar üzerinde önemli bir etki bırakmayı başarabiliyor. Peki, nedir bu sanal gerçeklik dediğimiz şey? Bilgisayar kaynaklı 3D ortamların kullanılması yoluyla hastaların, kendilerini gerçek ortamlarında hissetmelerini sağlayan teknolojiler bütününe; sanal gerçeklik diyoruz. O ortama girdiği andan itibaren kullanıcının gerçeklik ile bağlantısı kopuyor ve tamamen sanal gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma hissini yaşıyor. Kullanıcıların bu deneyimi “gerçekten” yaşayabilmesi için, sanal gerçeklik tasarımlarının kusursuz olması gerekiyor. Sanal gerçekliğin kullanıldığı uygulamaların iyi bir pazarlama stratejisiyle müşteriyle buluşturulması da sektörün devamı için oldukça önemli.

4. Hikaye Anlatımı

İçerik pazarlama için “Storytelling” yani hikaye anlatımıyla, hedeflenen müşterilerin dikkatini çekmek mümkün ve bu anlamda da iyi bir hikaye anlatmak iyi bir pazarlama yapmak için çok önemli. Bu noktada ilaç ve sağlık sektörünün diğer sektörlerden hiçbir farkı yok. Bugün birçok marka, yarattıkları ürünleri tanıtmak ve benzerlerinden üstün olduğunu kanıtlamak için, tüketicilere başarı hikayeleri anlatma yoluna gidiyorlar. Çünkü hikaye anlatımı devreye girdiğinde marka ile tüketici arasında samimi bir bağ kuruluyor ve bu sayede de tam olarak tanımadığınız ürüne bir hikaye yoluyla hayat verilmiş olunıyor. Sağlık sektöründe hikâye anlatımını kullanan ve hedef kitlesine ulaşarak insanlar üzerinde son derece etkili olabilen birçok ilaç firmasının olması da, bu yöntemin insan üzerinde ne kadar etkili olabileceğinin bir kanıtı aslında.

5. Öngörü Biyobelirteçlerinin Kullanımı

Bireyselleştirilmiş ilaç kullanımının, hastalar için oldukça büyük bir ihtiyaç olduğu günümüzde, maksimum etkinlik sağlanması, maliyetlerin azaltılması ve tedavinin kişiselleştirilmesi için öngörülü biyobelirteçler kullanılıyor. Bu biyobelirteçler hastanın, tedaviye olumlu yanıt vermesi için genetik yatkınlığının hesaplanmasında kullanılıyorlar. Kişiselleştirilmiş birçok uygulamada olduğu gibi bu yöntemin sağlık sektöründe kullanılmasının da başarıya uzun vadede büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

6. Pazarlama ve Medikal Otomasyon

Başarılı bir pazarlama otomasyonu uygulanması için, sağlık firmalarının iyi bir alt yapısının  ve içerik pazarlama, kapalı devre pazarlama ve e-posta, kısa mesaj ve online pazarlama kombinasyonlarının en iyi şekilde yapılmış olması gerekiyor. Son birkaç yıl içinde, çoğu sağlık firması bu alanlarda ilk adımlarını atmış olmalarına rağmen, henüz pazarlama otomasyonu konusunda sonraki adımı atmış değiller. 2015 yılında bu şirketlerin bazılarının bu adımı atmaya hazır olacağına inanılıyor. Buna ek olarak,dokunmatik teknolojilerin kullanım sayısının artması, sosyal medyanın gücünün kullanılmaya devam edilmesi, müşterilerin tercihlerini ve ihtiyaçlarını anlamak için büyük miktarda veriye ulaşılacak olması, kesinlikle çok önemli bir adım olacak.

7. Veri, Güvenlik ve Gizlilik

Sağlık hizmetinin tüm aşamalarında hasta ve tedavi verilerinin-bilgilerinin kayıt altına alınması gerekliliği diğer tüm sektörlerdekinden çok daha hayati önem taşıyor. Tedavinin sürekliliğinin ve bilimsel değerlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi için de önem taşıyan bu verilerin toplum sağlığına katkıları da tartışmasız çok önemli.

Hasta verileri yazılı olarak kayıt altına alınırken bir yandan da sürecin güvenlik sorunları yaşanmaması açısından çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Teknolojinin gelişmesinden önceki dönemlerde hasta ve tedavi bilgilerinin korunması konusunda önemli sorunlar yaşanırken artık bu sorunlara yasalar yoluyla da çözümler bulunmuş ve dijital ortamda tüm bu bilgilere dünyanın her noktasından ulaşmak mümkün hale gelmiş durumda. Sağlık sektörüne yönelik dijital pazarlama yöntemlerinin uygulanması durumunda da, yapılan tüm yasal düzenlemelere uyulması zorunluluğu, firmaların üçüncü parti güvenlik önlemleri almasını gerekli kılıyor.

 

 

 

Submit a Comment