Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Kalp Hastalarının Hayatı Kökten Değişiyor

Kalp Hastalarının Hayatı Kökten Değişiyor
Kubilay Han Uluerim

Son yapılan araştırmalara göre kalp rahatsızlığı olan hastalar, aktivite takip ve mHealth türü cihazlardan büyük ölçüde faydalanabilirler. Lakin, bu hastaların çok az bir bölümü günlük hayatlarında bunları kullanıyor. HealhtMine’a göre, kalp hastalığı rahatsızlığı olan veya risk taşıyan kişilerin 3/4’ü aktivite takip cihazlarının kendilerine yardım ettiğini belirtiyor. Fakat, bu ay ankete tabi tutulan 501 kişiden sadece %27’si bu cihazları kullanıyor. Bu kişilerin de %16’sı bunu sağlık durumunu kontrol etmek için kullanıyor.

Anket sonuçlarını okuduktan sonra değerlendiren HealthMine CEO’su Bryce Williams’ın dediğine göre, sağlık verilerimizle sürekli bağlantıda olmamız, hayatımızda değişikliklere neden olabilir. Ayrıca milyonlarca fitness takip cihazının da önümüzdeki yıllarda sağlık alanında araştırmalarda kullanılacağını söyleyen Williams, bu cihazların klinik temelli stratejilere yöneltilmesini belirtti. Hastaların sürekli motive edilmesi ve bu teknolojilerin teşviki için planlar yapılması gerektiği üzerinde durdu.

MedPanel tarafından yapılan bir ankete göre, doktorların sadece %15’i hastalarıyla mHealth uygulamaları ve cihazları hakkında konuşuyor. Tedarikçiler FitBit gibi cihazları ne kadar planlarına dahil etmek isteseler de sürdürülebilirlikle ilgili sorunlar yaşıyorlar. Bazı gruplar ”sağlık ve fitness cihazlarının topladığı bilgi klinik seviyede doğru olmadığı sürece güvenilirliği tartışılır” derken, bazılarıysa hastaların kendi sağlığına önem vermesini sağlayan herhangi bir cihazın, topladığı bilgi çok tutarlı olmasa bile önemli olduğunu düşünüyor.

congestive-heart-failure-symptoms

Boston’daki Partners Heatlhcare, Connected Health’de çalışanlar ise mHealth teknolojisinin hem hastaya hem de doktora yardımcı olabileceğini söylüyorlar. En büyük sorunun ise hastaları bu cihazları kullanmaya ikna etmek ve kullanmaya devam etmeleri için motive etmek olduğunu belirten Joseph Kvedar, çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Amerikan Kalp Derneği’ne göre, nüfusun yarısına yakını yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve sigara içimi yüzünden kalp hastalığı riski taşıyor. %27’si ise çokta kalp hastalığı teşhisi konulmuş kişiler. Ayrıca dernekten gelen bir diğer açıklama ise, ülkedeki her 7 ölümden 1’inin nedeninin kalp hastalığı olması ve yılda 320.000.000.000$ doğru veya dolaylı yoldan bu tedavilere harcanması.

Submit a Comment