Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sağlık Bakanlığı Dijital Hastaneler İçin Düğmeye Bastı

Sağlık Bakanlığı Dijital Hastaneler İçin Düğmeye Bastı
Buğrahan Ceylan

Hasta sağlık kayıtlarının kağıt üzerinde yapıldığı günler hızla geride kalmakta. Teknoloji sayesinde artık pek çok hastane elektronik sağlık kayıt sistemine geçiş yapmakta ve bu gelişim sayesinde milyonlarca elektronik sağlık kaydı çok hızlı bir şekilde her yere taşınabilmekte. Bu da zamandan tasarrufu dolayısıyla da maliyetlerin düşmesine büyük etkide bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık uzmanlarıyla yapılan bir araştırmada, elektronik sağlık kayıtlarının ve dijitalleşmenin olumlu sonuçları net bir şekilde görülebilmektedir.

Ülkemizde de dijital hastaneler ve gerekli teknolojik donanımlar için artık harekete geçilmiştir. Sağlık Bakanlığı ile hastanelerde IT kullanımı hakkında uluslararası ölçekte akreditasyon sağlayan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) Avrupa organizasyonu beş yıllık bir işbirliğine imza attı. Taraflar arasında yapılan Mutabakat Anlaşması 15 Kasım’da yani bugün gerçekleştirildi. HIMSS dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart sistemi EMRAM (Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli) skorlaması ile Türkiye’deki hastanelerde bilişim teknolojisi seviyesinin uluslararası standartlara uygunluğunu ölçecek. Sistem medikal sağlık kayıtlarının elektronik ortama aktarılmasını hedefliyor.

Yapılan anlaşmayla uygulamanın Türkiye’deki devlet hastanelerinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Hasta işlemlerinin mobil ortama taşınmasıyla, bilgiye her yerden her an erişim, doğru hasta-doğru ilaç eşleştirmesi, hastaya ayrılan vaktin artması ve bakım hizmetlerinin kalitesinde artış imkanı tanınırken medikal hataların azalması sağlanacak.

Anlaşmayı duyurmak üzere düzenlenen basın toplantısına Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Hakkı Öztürk ve HIMSS CEO’su H. Stephen Lieber konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda, T.C. Sağlık Bakanlığı ve HIMSS Analytics Avrupa işbirliği kapsamında verilecek sağlık bilişim teknolojileri, veri toplama, analiz, danışmanlık gibi hizmetlerin detayları anlatıldı.

Toplantıda Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, “Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizin, medikal alandaki tüm gelişmeleri ve kalite standartlarını uluslararası düzeyde takip etmesinin yanında, stratejik hedeflerimiz içindeki ‘Dijital Hastane’ kavramıyla tam entegre ve kağıtsız hastaneler oluşturmak ve bu hastaneleri belirli standartlar çerçevesinde geliştirmek adına; HIMSS EMRAM derecelendirmelerini kullanma kararı aldık. İmzalanan protokol ile hastanelerimiz tanımlanmış bir zaman çerçevesi boyunca geleceğe dönük gelişimlerinde HIMSS tarafından desteklenen bir yol haritasına sahip olacak ve sağlık bilişimi teknolojilerinde uluslararası standartlara uygun hale getirilecektir” dedi.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Hakkı Öztürk ise “Sağlıkta e-dönüşüm kapsamında vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşımını daha da kolaylaştırmak ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini en üst düzeye taşımak için tüm sağlık tesislerimizde bilişim teknolojilerinin doğru ve yaygın kullanımını teşvik ediyoruz. Bu çalışmalara destek olmak ve standardize etmek için değerlendirme, sınıflandırma ve belgelendirme çalışması yapmak amacıyla HIMSS Analytics ile böyle bir çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Hedefimiz, 2015 yılının sonuna kadar, Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan hedeflerinin de önüne geçerek tüm hastanelerimizi “dijital hastane sınıflandırma sistemi” ile değerlendirmek ve belgelendirmek olacaktır” dedi.

HIMSS WorldWide CEO’su H. Stephen Lieber ise “Sağlık Bakanlığı ile böyle bir anlaşmaya imza atmış olmaktan ve bilgi teknolojileri yoluyla tüm Türkiye’de daha iyi sağlık hizmetleri sunulmasına katkıda bulunacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Türkiye çapındaki tüm devlet hastanelerinden elde edeceğimiz veriler ile HIMSS EMRAM modelini hastanelerdeki IT uygulamaları için bir rehber olarak kabul ederek, Sağlık Bakanlığı’nın daha kısa sürede başarıya ulaşması amacıyla birlikte çalışacağız. HIMSS olarak bizler bakanlığa bu konuda destek verecek olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Elde edeceğimiz sonuçları ve tüm dünyada yürürlükte olan örnek uygulamaları Mayıs 2014’te İstanbul’da yapılacak olan HIMSS Türkiye Konferansı’nda paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Submit a Comment