Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sağlık Hizmeti Teknolojisinin Geleceğine Dair 7 Öngörü

Sağlık Hizmeti Teknolojisinin Geleceğine Dair 7 Öngörü
Seçil Uygungil

HealthTap şirketi girişimcilerinden biri olan Sean Mehra, sağlık sektörünün gidişatı hakkında incelemeler yapıyor ve gelişen teknolojiyi sağlık hizmetlerinde etkin bir şekilde kullanabilmek için stratejiler belirliyor. Geçtiğimiz hafta sağlık teknolojisinin geleceğine dair yaptığı 7 tahmini yayınladı:

Sağlık bilgisinin demokratikleşmesini göreceğiz:

Binlerce yıl bilim ve tıp bilgisi kuşaktan kuşağa ‘’usta-çırak’’ modeliyle aktarıldı. Bugüne baktığımızdaysa her doktorun yararlanabileceği bir bilim ve tıp bilgisi dağarcığı görüyoruz. Bugüne dek yayınlanan sağlık ansiklopedileri insanların çoğu tarafından anlaşılamadı. Gerçekten ihtiyacımız olan şey ise okuyucunun anlayabileceği düzeyde kullanışlı bir sağlık rehberi.

Sağlık bilgisinin hedef kitlelere ulaştırılması için günümüzde kullanılan teknoloji, bu alanda demokratikleşme yolunu açıyor. Sağlık ve tıp bilgisinin demokratikleşmesiyle dünya üzerinde her sağlıkçının yeni bilgilerden haberdar olmasını ve birbirlerinin bilgilerinden yararlanabilmesini sağlayacak.

Doktorlar arası şeffaf bir meritokrasi:

Hastaların genelde bekleme odasının dekoruna veya ofiste bulunan yardımcı personelin tavırlarına göre doktor seçmesi, doktorun verdiği sağlık hizmetinin kalitesini ikinci plana atmaktadır.

Doktorların kalitesinin yardımcı personelin verdiği bisküvilerin yerine yeterlilik ilkesiyle ölçüldüğünü bir düşünün. Bu aslında bir doktorun kalitesini ölçmek için en güvenilir ilkedir ve en iyi diğer doktorlar tarafından anlaşabilir. Bu şekilde doktorlar akademik başarıları, kontrollere gelen hasta sayısı ve klinik araştırmaları gibi birçok açıdan ele alınmış olur. Bu şekilde şeffaf bir meritokrasi sistemi doktorların hak ettiği değeri görmesini sağlayabilir.

Birleştirilmiş hasta bilgileri:

Elektronik sağlık kayıtlarının geçerliliğinin her gün giderek artmasına rağmen bu kayıtların farklı ortamlarda farklı formatlarda olması doktorların bu bilgilere rahatça erişmesini engelleyen en büyük faktörlerden. ‘’Blue Button’’ gibi düzenleyiciler hasta kayıtlarının hastalar ve sağlık çalışanları tarafından rahat bir şekilde ulaşılmasını ve kolayca anlaşılmasını sağlıyor. Bu tip bir platform gelecekte yeni teknolojilerin de sağlık hizmetlerine katkıda bulunmasını sağlayabilir. Örneğin doktorlar ilaç reçetesi yazmanın yanında hastaya özel telefon uygulamalarını da önerebilir.

Teknoloji güçlü sistemleri destekleyip tasarruflu ve etkin çalışmaya yardımcı olabilir:

Akıllı alet tabloları, alarmlar, raporlar, eşzamanlı ve eşzamansız iletişim ve bilgi paylaşımı gibi teknolojiler sayesinde doktorlar daha kısa sürede daha çok hastaya bakabilecek. Gelecekte mobil uygulamalar sayesinde hastalar doktorlarına bu uygulamalardan danışıp hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilirler.

Sağlık bilgisi rekor hızda gelişecek:

Sağlık bilgisi için gelişen teknolojiler sayesinde dünyanın her tarafındaki kitlelerden kaynak alınabilecek. Bu şekilde eski problemlere yeni yaklaşımlar keşfedilebilir ve geçmişte fark edilemeyen durumlar için önceden önlem alınabilir. Salgınlar henüz başlamadan tahmin edilebilir ve hastalar bekleme odasına girmeden gerekli tedaviler uygulanabilir.

Doktorlar daha fazla gülümseyebilecek:

Büyüyen nüfusun bir eksisi olarak doktor başına fazla hasta ama az zaman düşmektedir ve doktorların hastayla iletişim kurabilmeleri için çok daha az zamanı vardır. Bu sebeple hastalar genellikle doktorlarının iletişimsiz ve asık suratlı olmalarından yakınır. Teknolojinin zamandan tasarrufu beraberinde getirmesi sayesinde doktorların hastalarıyla iletişim kurabilmeleri için daha fazla zamanı olacak. Hastaların sadece fiziksel sağlıklarının değil aynı zamanda ruhsal durumunun da iyi olması bu şekilde sağlanabilir.

Piyasa değerleri bizi şaşırtabilir:

Teknolojinin yeni iş kapıları ve pazarları açtığı bir dönemdeyiz. Günümüzdeki sağlık şirketlerini çoktan eski yöntemleri geride bıraktı ancak diğer teknoloji alanlarının ucuz mal alım imkanı henüz sağlık sektörüne gelebilmiş değil. Yine de sağlık sektörü müşterilerin en çok yararlanmak istediği alan olması nedeniyle büyük bir ekonomik potansiyele sahip. Özellikle sağlık hizmetleri teknolojisi her geçen gün piyasa değerini yükselten bir alan olması sebebiyle gelecekte dünya çapında yeni iş alanları açarak sağlık sektöründen elde edilen gelirin inanılmaz rakamlara ulaşmasını sağlayabilir.

Submit a Comment