Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sağlık Sektöründe Bir Sonraki Adım

Sağlık Sektöründe Bir Sonraki Adım
Alperen Sözen

Sağlık sektörünün dijitale hızlı adaptasyonu sonrasında girişimciler için pek çok kapı açılmış oldu. Dijital alanla ilgilenen girişimciler tarafından kurulan ajanslar, hazırlanan ve yayınlanan uygulamalar, yeni iş modelleri, hastanelere entegre edilen dijital sistemler gibi pek çok iş alanı ortaya çıktı.

Tüm bu iş alanlarının ortak paydası ise son kullanıcı olarak da adlandırılan hastalar. Sistemlerin ve yeniliklerin verimlerinden her alanda etkilendikleri için hastalar bu yeni çağda son kullanıcı sayılıyor. Doktorunuzun tıbbi geçmişinizle ilgili bilgileri elektronik sisteme tableti ile kaydetmesi ve herhangi bir rahatsızlığınızı değerlendirirken zaman kazanması, direk olarak size zaman faydası sağlıyor. Ayrıca olası bir alerjik reaksiyonun da önüne geçerek riski azaltıyor.

shutterstock_154786058

Peki ama elektronik ortamda kaydedilen bütün bu verilere ne oluyor? Bu veriler bazen sistem süreçlerinin eski olmasından, bazen düzensizlikten bazen de yeteri kadar ilgili partilerle paylaşılmadığından büyük bir yığın oluşturuyor. Bu yığın konsepte akademik çevrelerde ve uygulama alanlarında “Big Data” yani Yığın (Büyük) Veri adı veriliyor.

Veri yönetiminin iyi olması, bilgi akışının sağlanmasına ve vizyoner bir bakışa sahip olmakla mümkün olabiliyor. Pazarlama yazınından tanıdık bir terim olan “Marketing Myopia” yani pazarlama miyopluğu burada da karşımıza çıkıyor. Ellerinin altında bu kadar veri bulunduran ilaç firmalarının, hastanelerin ve kliniklerin bu verileri yorumlaması ya da işleyerek yeni çalışmalar yapması mümkün. Ne var ki çoğu zaman olduğu gibi şu anda da, miyopluk devam ediyor. Gözümüzün önündeki cevapları biraz yana kaydıklarında göremez oluyoruz.

Yığın veri sağlık sektöründe geleceği avcunun içine alacak. İşte buna sebep göstergeler;

  • Klinik çalışmaların süresini kısaltmak için veri yığınları kullanılarak, araştırmaların keşifsel kısımları kısa sürede bitirilebilir.
  • Verilerinin paylaşılmasına izin veren hastalara ulaşarak saha araştırmasının zamanı kısalabilir.
  • Hasta ziyaretleri, teşhisler, test sonuçları, reçeteler gibi pek çok veri kaynağı güvenilir bilgiye ulaşmada firmalara ve hastanelere yardımcı olabilir.
  • Rekabetin çok yüksek olması ilaç firmalarının hızlı ve inovatif olmalarını gerektiriyor. Bu durumda yığın veriden yararlanarak, yeni ürün çıkarmaya yönelik çalışmalar hızlandırılabilir.
  • Hastalar en iyi tedaviyi alırken en iyi hizmeti de talep eder. Yığın verilerden yararlanarak hastaların hizmet boyutunda hastanelerden beklentileri tespit edilebilir.
  • Sosyal medyanın kullanımında en önemli etken ilaç firmalarının son kullanıcılarıyla iletişime geçmesidir. İlaç firmaları sosyal medya üzerinden kendi yığın verilerini oluşturabilir ve kaynak veri için oluşabilecek maliyetlerini düşürebilir.

bigdata2

Daha önce Novartis’in klinik deney verilerini paylaşıma açarak ideaPoint üzerinden bu verilere ulaşılabileceğini yazmıştık. Sağlık sektörünün gelecek yıllarda yığın veriye daha çok önem vermesi gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü rekabet koşullarında ayakta durabilmek aynı zamanda hastaları memnun etmek son derece zorlayıcı bir iş. Bu bağlamda maliyet ve zaman maliyeti yönetimi firmaların üzerine düşeceği konular olacak. Yığın veri  bu iki kalemin düşürülmesine yardımcı olabilecek potansiyele sahip.

Submit a Comment