Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sağlık Uygulamalarının İndirilme Oranları 500’den Düşük

Sağlık Uygulamalarının İndirilme Oranları 500’den Düşük
Alperen Sözen

IMS Institute for Healthcare‘in raporuna göre, mobil sağlık uygulamalarının %50’den fazlası 2013 yılı son çeyreği ve 2014 yılı üçüncü çeyreği arasında 500 defadan az indirildi. Bu yıl indirilme sayısının artması bekleniyor.

Çalışmanın diğer bulgularına göre:

  • 43.000‘in üzerinde mobil sağlık uygulamasının değerlendirildiği raporda, sadece 23.682 uygulama meşru sağlık fonksiyonlarına sahip.
  • 5 uygulamanın indirilme rakamları, bütün indirme rakamlarının %15‘ini oluşturdu.
  • Uygulamaların 16.275‘i hastalara yönelik iken, 7.407 uygulama tedarikçilere yönelik.
  • 65 yaş üzerinde akıllı telefon kullanım oranı %18 ile en düşük seviyede.
  • 100‘lük ölçekte uygulamların %90‘ı 40 puandan az puan aldı.
  • Uygulamalar özellikleri ve kabiliyetlerine göre 7 kategoride incelendi: Bilgi sağlayıcı uygulamalar (10.840),talimatlara yönelik uygulamalar (5.823), veri kaydetmeye yönelik uygulamalar (5.095), kullanıcının veri girmesine yönelik uygulamalar, rehber nitelikli uygulamalar, hatırlatıcı uygulamalar (1.357), iletişim uygulamaları, diğerleri (1.622).

CadioBuddy_screenshots-all1

Uygulamaların daha kullanışlı hale getirilmesi ve farklılıktan ana akıma geçebilmeleri için yapılması gerekenler:

  • Klinik etkilerin kanıtlarının; hem tedarikçilerin hem de tüketicilerin hasta kullanımını arttırmaları için, sonuç haline getirilmesi ve maliyet temelli oluşturulması,
  • Güçlü güvenlik ve gizlilik güvencelerinin ve güvenilirliğin sağlanması,
  • Sağlık profesyonelleri tarafından tavsiye edilebilmeleri için, uygulamaların iyileşme süreçlerine katkıda bulunmaları ve bu katkıların kanıtlanması,
  • Kişisel elektronik sağlık kayıtları ve hasta portallarını da içine alacak şekilde, hasta bakımının diğer kısımlarıyla entegrasyon sağlanması gerekmekte.

Bu hedeflerin bir kısmına ulaşıldığını söyleyebiliriz. Özellikle giyilebilir teknolojinin hızla büyümesi, üreticilerin daha güvenilir ve sağlam veri toplama yönünde çalışmalarına neden oldu. Bu da yeni ürünlerin, uygulamalarla daha sağlıklı entegre olmasını sağladı diyebiliriz. Bunun dışında sağlık uygulamalarında yaşanan genel değişim, sürece müdahale etmek yerine, sürece katkıda bulunmaya yönelik oldu. Genel anlamda başarılı bulunan sağlık uygulamalarının ise hastaları bilgilendirmeye yönelik ve ilaç alımını/dozunu hatırlatan uygulamalar olduğunu görmek şaşırtıcı değil.

Submit a Comment