Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Dijital Sağlık Pazarlamasının Yol Haritası

Dijital Sağlık Pazarlamasının Yol Haritası
Berk Geyik

Suçluyum. Sağlıklı bir yaşam için beni yönlendiren araçlardan daha fazla entelektüel merak taşıyorum içimde. Ve galiba şunu da söylemem lazım. Bu pazardaki temel anlayış gerçeklerle hiç mi hiç örtüşmüyor. Anatominin görsel varlığı ya da ona dair yaklaşımlar hayal dünyamızı ele geçirmiş durumda ve çoğunlukla orada bu haliyle kalacak.

Günümüz dünyasında, bu grup içerisinde belki en az ihtiyaç duyduğum ama en çok takip edilen, en güçlü olan markanın içerisinde kendimi buluyorum. Farkındayım düşündükleri şey, nasıl benim gibi bir adamı ikna edebiliriz, nasıl daha fazla kendimizle meşgul edebiliriz? Biz şu an ilaç ve sağlık endüstrisiyle ilgili birçok şey öğrenebiliriz. Buradaki temel etken, sağlık sektörünün gelenekselden inovatif yönlü evrim geçirdiği gerçeğidir.

Dijital sağlıkta, hasta ya da sağlık tüketicileri açısından güvendikleri doktorlardan ikna edilebilirlik bakımından daha etkili bilgiler bulabilmemiz olası. Bu bakımdan, bu doğrultuda dijital sağlığın benimsemesi gereken bazı stratejilerin varlığını yok sayamayız. Bir defa geleneksel tüketici davranışları pazar üzerindeki etkisini halen devam ettirmektedir. Gerek hasta ve sağlık tüketicileri olsun gerekse satıcılar için olsun dijital pazarın çekici gücü inkar edilemez. İtici güç ise bu noktada kuşkusuz ki, hekimler ya da daha genel bir ifadeyle sağlık profesyonelleridir. Çekici ve itici unsurların ortak paydayı sağlayabildikleri yerde dijital pazarın başarısı da ortaya çıkar. Burada devreye giren mantıksal kurgu çerçevesinde sürecin iyi yönetilmesi olacaktır.

Ama buradaki en büyük tuzak dijital sağlığın, bazı geleneksel yapıları yok sayarak, kendini var etmeye çalışması olacaktır. Çünkü hala gerek tıp fakültelerinde hem teoriklerde hem de klinik çalışmalarında geleneksel yöntemler güncelliğini devam ettirmektedir.

Farkındalık:  Dünya çapında isim yapmış, ünlü doktorların bir kısmı dijital sağlığın öneminin farkında değil.

Denenebilirlik: Bir kesim doktor dijital sağlığa karşı mesafeli duruyor fakat denenebileceğini de düşünüyor. Bir kesim dijital sağlığı gereğinden fazla önemsiyor. Genel olarak dijital sağlığın cezbedici yönlerinin bulunduğunu inkar etmiyorlar.

Doğrulanabilirlik: Doktorlar, dijital sağlığın kullanımı konusunda istatistiki anlamda “p değerini (doğrulama)”  yakalamayı istiyorlar. Bunun içinde hakemli dergilerin ve bilimsel çalışmaların dijital medya hakkında olumlayıcı yönde görüş bildirmesini istiyorlar.

Destekleyicilik: Herkes günümüzde, tıbbi satış temsilcilerinin sağlık pazarlamasında önemli bir faktör olduğunun bilincinde.Satışlar üzerine direkt olarak etki sahibi olduklarını biliyorlar. Bugün dijital dünyada benzer bir stratejiyle hareket ediyor. Tüketicilerle direkt olarak iletişim kurmak yerine sağlık profesyonelleri ve doktorları baz alarak stratejilerini planlıyor ve uyguluyorlar. Bu nedenle tüketiciler için hazırlanmış bir projenin kapsamına doktorları da katmak bir markanın dijital ortamda başarısızlığını gösterir.

BestPracticesinHealthcareSocialMedia6

Savunulabilirlik: Sonuç olarak markanızı dijital medyayla doğru stratejiler izleyerek, hem satış anlamında hem de marka değerini hedef kitlenize benimsetebilme anlamında yükseltebilirsiniz. Bu süreci (deneme,doğrulama, gözden geçirme) gibi aşamalardan ötürü istenilen zaman planı içinde gerçekleştirebilmek zor gibi görünse de dijital sağlık pazarlamanın yeni gelişen bir alan olduğunu unutmamak gerekir.

Akıldan çıkarılmaması gereken en önemli şey, sağlıkla ilgili dijital pazarlamanın hedef kitlede uyandırdığı yoğun ilginin her geçen gün artmasıdır. Medya kuruluşlarının sağlıkla ilgili haberleri günde yüzlerce kez tıklanıyor bu da uzun vadede markaların pazarlama stratejilerini konumlandırmalarında dijital medyanın itici bir güç olacağı anlamına geliyor.

 

Submit a Comment