Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Dijital Teknolojiyi Benimseyen Hekim Oranı Arttı

Dijital Teknolojiyi Benimseyen Hekim Oranı Arttı
Ceren Gülpınar

PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından 1000’e yakın hemşire, hekim ve sağlık personeli ile gerçekleştirilen araştırma raporuna göre, sanal ziyaretlerin %10 oranında artışıyla hastaların doktor ofislerine yaptıkları ziyaret sayıları azaldı. Hastalarıyla iletişim kurmak için mobil uygulamaları tercih eden doktor oranının %31 olarak belirlendiği araştırmada, günümüz sağlık profesyonellerinin yalnızca %15’i kronik koşullara sahip hastalara tele tıp hizmetlerini kullanmalarını önerirken %28’i de, bu hizmetlerin arttırılması gerektiği görüşünü savunuyor.

Hekimlerin %79’u mobil cihazların daha etkili bir bakım için koordinasyon sağlamada kendilerine yardımcı olduğunu savunurken; yaklaşık olarak %42 oranına sahip hekimler ise, reçetelendirme konusunda mobil uygulamalardan yardım aldıklarını söylüyor ve mobil kullanımlar sayesinde evde kendi kendine sağlık testi yapan hastaların test sonuçlarına güvendiklerini açıklıyor.

Dijitalle entegre edilen sağlık hizmetlerinin, yüksek kaliteli hizmet sunmak için iyi bir yol olduğunu savunan sağlık bilgi teknolojisi uygulama lideri Daniel Garrett, bankacılık ya da perakende sektörlerinde uygulama alanları artan dijital teknolojilerin, verimliliği ve kaliteyi arttırmadaki önemini vurguluyor ve sağlık sektörlerinin dijitale yönelik hizmetlere ağırlık verip hedef kitlelerini genişletmeleri gerektiğini savunuyor. Konunun aksini savunan kurumların hedef kitlesinde yer alan hasta sayılarının azalacağını açıkça söylüyor.

PricewaterhouseCoopers

2010 ve 2014 yılı araştırma sonuçları karşılaştırıldığında;

2010 yılında hekimlerin %12’si mobil cihazlar üzerinden tıbbi kayıtlara erişebildiklerini söylerken, günümüz hekimlerinde bu oran %45’e kadar yükseldi. Ayrıca 2010 yılında hekimlerin %14’ü mobil cihazlar üzerinden reçete yazabiliyorken, 2014 yılında bu hizmetten faydalanan hekimlerin oranı %41 olarak belirlendi. Hastalarıyla mobil cihazlar üzerinden iletişim kuran hekimlerin oranında ise, 2010 yılından bu yana %10’luk bir artış gözlendi.

sağlık

Sağlık uygulamalarının kullanımının artmasıyla ortaya çıkan endişeler de yüzünü göstermeye başladı. Hasta verilerinin güvenliği ve gizliliği, mobil cihaz kullanımıyla yapılan ödemelerde geri ödeme özelliğinin olmaması, bağlantı sorunları ve dijital sağlık ürünlerinin pahalı olması, hekimlerin mobil teknolojileri benimsemesine engel olan önemli konulardan yalnızca birkaçı.

Mevcut sağlık süreçleri ile dijital teknolojilerin entegrasyonu hastalar için henüz yeterli ölçüde bir potansiyele ulaşmadı diyen Simon Samaha, önümüzdeki beş yılın tüketiciler, tedarikçiler ve ödeyenler arasında, dijital teknoloji kullanımı ve etkileşimlerini canlandırmak için kritik bir dönem olduğunu açıkladı.

Kullanımı günden güne artan mobil uygulamalar, sağlık sektörünü dijital hizmetlere yönlendiren en önemli yollardan biri olarak görülmektedir. Özellikle Apple, Samsung gibi teknoloji devi şirketlerin de bu alanda yaptığı çalışmalar ve yatırımlar bu duruma en iyi örnek olarak gösterilebilir.

Submit a Comment