Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Hastaların %40’ı Doktorlarının Sunduklarının Farkında Değil

Hastaların %40’ı Doktorlarının Sunduklarının Farkında Değil
Can Aytı

TechnologyAdvice tarafından, 430 hasta ile yapılan bir anketin sonuçlarına göre, hastaların %40’lık bir bölümü doktorlarının sunduğu, hasta platformu gibi sosyal imkanların farkında değil. Araştırma şirketinin söylediğine göre, hasta platformları ne kadar büyük bir potansiyel sunsa da, bu kadar fazla hastanın bilgisinin bulunmamasının altında doktorların çok iyi bir bilgi verememesi bulunmakta.

1

Anketin açıkladıklarına göre, hastalar platform hakkında bilgi sahibi olsa bile, hekimlerin hala onlara yeterli desteği sunmadığı yönünde. Hekimlerin yaklaşık %48’i hastalarını bu konuda düzgün ve açık bir şekilde bilgilendirmiyor, %23’ü telefonla destek sağlarken, %12’lik bir bölümü de mesaj göndermeyi tercih ediyor. Sadece %9’luk bir kısım hastalarıyla iletişim için hasta platformunu kullanıyor.

hastaanket2

Benzer şekilde, hastalar her ne kadar çevrim içi iletişim yöntemlerinden haberdar olsa da, onlar da doktorlarına telefon yoluyla ulaşma eğiliminde. Hastalara, doktorlarıyla nasıl iletişime geçmek istedikleri sorulduğunda, %42.9’luk bir bölüm telefonla iletişimi tercih ettikleri belirtiyorlar. Buna en yakın grup ise %25’lik oranla e-posta yolunu tercih edenler ve %14’lük bir kısım çevrim içi yöntemleri tercih etmekte. Ve ilginç kısım ise %5.4’lük bir bölüm doktorlarıyla hiç iletişime geçmek bile istemedikleri belirtiyor.

hastaanket3

Laboratuvar ve tahlil sonuçlarına geldiğimizde, hastaların büyük bir bölümü sonuçlarını telefon yoluyla almak istediklerini belirtiyor.

hastaanket4

Araştırmaya göre genç olarak nitelendirilebilecek hastalar, doktor randevularını genellikle çevrim içi yollardan yapmaktalar.  Buna rağmen 25 yaşından sonraki hastalar, randevu alma işini telefondan halletmeyi tercih etmekteler.

hastaanket5

 

Submit a Comment