Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Sosyal Medya Kullanımı Araştırmalara Yön Veriyor

Sosyal Medya Kullanımı Araştırmalara Yön Veriyor
Kubilay Han Uluerim

Son dönemde ABD’de yapılan araştırmalarda öğrenildiği üzere, sağlık sektöründe çalışan profesyönellerin %96’sı, sosyal medyanın araştırma bulgularını doğrulamada yardımcı olacağını düşünüyor. Bu düşünceye sahip olanların da %80’i halihazırda aktif bir şekilde Twitter’ı profesyönel olarak kullanıyor.

Monash University Education for the School of Primary Health Care’de yönetici olan Stephen Maloney’nin dediğine göre, bu kadar kullanımın üzerine, sosyal medyanın profesyöneller tarafından benimsendiği konusuna bir açıklık gelmesi gerek. Bunlara ek olarak da sosyal medyanın araştırma ve bulguları pratiğe çevirme üzerine önemli olduğu göz önünde bulundurulup yatırım yapılması gerekiyor. Bu fikrin araştırmalarda katalizör olduğunu söyleyen Maloney, sosyal medyayı kullanarak klinik araştırmaların hızlandırılmasını hedefliyor.

research

Denemeye katılan kişilerin sosyal medya mesajları aldıktan sonra %70 oranında daha fazla bilimsel kanıta başvurduğu, bunları klinik alanda pratiğe döktüğü ve sosyal ağlarda eğitime pozitif baktığı söyleniyor. Tabi ki sosyal medya üzerinden eğitimin ve bilgilendirilmenin de teknik sorunlara sahip olduğu belirtiliyor. Aktarım yavaşlığı ve yayınlanma süresini beklemek gibi sorunların varlığı bilinen bir gerçek.

Tıp eğitiminin ve profesyönel gelişimin, çalışan ve işveren için getirdiği ekonomik zorluklar düşünüldüğünde, bu alanda daha çok araştırma yapılarak, maliyeti düşük eğitimlerin geliştirilmesi fikri savunuluyor.

Submit a Comment