Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Teletıbbın Etkinliği ve Tercih Oranları [İnfografik]

Teletıbbın Etkinliği ve Tercih Oranları [İnfografik]
Buğrahan Ceylan

Cisco tarafından yapılan araştırmada çıkan sonuçlara göre, hastaların %76’sı  teletıp yöntemlerini tercih edeceğini belirtmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, günümüzde hastaların teletıpa olan ilgi ve güven düzeyi artmaktadır.

Tüm dünyada sağlık hizmetleri hakkında bir karar verileceği zaman genellikle hastaların tecrübelerinden faydalanılır. Bugünün gelişmeleri sayesinde dijital dünya ve sağlık sektörünün birbirleriyle olan iletişimi artmıştır. Bu sebeple oluşacak olan iş birliği ve bilgi paylaşımı, verilen sağlık hizmetleri kalitesinin artmasına büyük katkıda bulunacaktır.

2013 yılının başında yayınlanan global bir raporda 10 farklı ülkeden 1,547 kişinin katılımı ile oluşturulan istatistikler verildi. Tüm katılımcıların özellikle farklı yaş ve kültürlerden olmasına özen gösterildi.

Araştırmaya katılan hastaların toplamda %70’i doktorlarıyla SMS, e-posta ya da video yoluyla görüşme yapmaktan memnun.
• Hastaların %19’u video görüşmesini tercih etmektedir.
• %20’si anlık mesajlaşma sistemlerini kullanmayı tercih etmektedir.
• %21’i e-posta servisini tercih etmektedir.
• %23’ü telefon görüşmesi yapmayı tercih etmektedir.
• %20’si telefonları ile SMS servisini tercih etmektedir.
• Hastaların %30’u sağlık alanında bilgi alabilmek için bir bilgisayar ya da mobil cihaz kullanmaktadır.
• %40’ı randevularını hatırlamak için bir bilgisayar ya da mobil cihaz kullanmaktadır.
• %29’u tedavi saatlerini hatırlamak için bir bilgisayar ya da mobil cihaz kullanmaktadır.
• %30’u ilaçların yan etkileri hakkında bilgi alabilmek için bir bilgisayar ya da mobil cihaz kullanmaktadır.
• %28’i sağlık hizmetlerinde indirim kazanmak için gerekli işlemleri bir bilgisayar ya da mobil cihaz kullanmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde gizlilik
• Hastaların %63’ü medikal bilgilerinin bulut bilgi depolama sistemlerinde kaydedilmesine hoşgörüyle yaklaşıyor.
• Hastaların %39’u bilgilerin kaydedilmesi konusunda web sitelerine güvenmemektedir.
• Hastaların %25’i egzersiz ve fiziksel aktivite önerilerini internette paylaşma konusunda isteklidir.
• Hastaların %25’i egzersiz ve fiziksel aktivite önerilerini internette paylaşma konusunda isteklidir.
• Hastaların %28’i kilo bilgilerini internette paylaşma konusunda isteklidir.
• Hastaların %26’sı uyku düzeni bilgilerini internette paylaşmayı uygun görüyor.
• Hastaların %20’si beslenme bilgilerini internette paylaşmayı uygun görüyor.
• Hastaların %25’i rahatsızlıkları hakkındaki belirti ve şikayetlerini internette paylaşmayı uygun görüyor.
• Hastaların %15’i hayati önem taşıyan kan şekeri,tansiyon oranı gibi bilgilerinin paylaşılmasını uygun görüyor.

Bu rapor sonuçlarında ayrıca:
• Meksika,Rusya ve Çin’de hastaların 3/4 ‘ü doktorlarıyla teknoloji aracılığıyla iletişime geçmekten memnuniyet duymaktadır.
• Almanya,A.B.D ve Japonya’daki hastaların %60’ı teletıp yöntemleri ile tedavi edilmeyi tercih edeceklerini belirttiler.
• Almanya ve Japonya’daki hastalar hariç , diğer pek çok hasta medikal bilgilerinin bulut sistemi içerisinde toplanmasına onay verdi.
• Kuzey Amerikalıların %80’i tüm bilgilerinin toplanması ve kaydedilmesini, daha hızlı teşhis ve tedavi süresi kazanmak için uygun buldu.
• Rusya’daki hastaların %90’ı DNA kayıtlarının tutulması ile ilgili onay verirken , Japon hastaların %50’si onay vermedi.

Cisco’nun yaptığı bu güzel araştırmanın detaylarını ayrıca aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz.

Submit a Comment